R200 - Sady

Belka ciśnieniowa do nawadniania podkoronowego

Belka ciśnieniowa do nawadniania podkoronowego

Producent: Łukomet
Model: R240, zp
Opis produktu
Przeznaczenie
Belka służy do nawadniania podkoronowego w sadach gdzie drzewa mają koronę nie niżej jak 0,4 m. Belka polewa równocześnie cztery rzędy drzew lejąc po pniach ale pod koronami. Belka przeznaczona jest do współpracy z deszczownią szpulową o średnicy węża 50 –75 mm. W wersji podstawowej jest doczepiana do standardowego wózka zraszacza deszczowni IRTEC. Na zamówienie może być wykonana do współpracy z dowolną deszczownią zapewniającą wymagane prędkości posuwu wózka.
 
Budowa i zasada działania.
Na specjalnie ukształtowanej, stalowej, ocynkowanej ogniowo rurze - połączonej z wózkiem zraszacza szybkozłączem dźwigniowym – zamontowane są cztery specjalne zraszacze. Zraszacze KI TESSO są zraszaczami sektorowymi z prądownicą prawie poziomą (60) dodatkowo posiadają blokadę obrotu co umożliwia kierowanie wody na obraną linię. Maszynę szpulową ustawiamy na skraju sadu, ciągnąc ciągnikiem za wózek – rozwijamy wąż. Ustawiamy sektory pracy zraszaczy na obrane rzędy drzew, w miarę potrzeby korzystamy z rozpraszaczy strumienia, puszczamy wodę na deszczownię. Znając wydajność zraszaczy - tak dobieramy prędkość zwijania węża aby pod drzewami pozostała planowana dawka wody. Wielkość dysz i ciśnienie dobieramy tak aby zapewnić maksymalną wydajność dla posiadanej deszczowni.
Przykład: Deszczownia IRTEC 63/300 Qd- 30 m3/h;   dysze U-11 mm P- 2,5 bar Q-7,5 m3/h
Wymagane ciśnienie na wejściu deszczowni Pd = 7,5 bar dla uzyskania dawki polewowej 30 mm
na szerokości 24 m należy nastawiś prędkość zwijana v = 50 m/h. Po sześciu godzinach pracy deszczowni nawodnimy powierzchnię 0,72 ha dawka zapewniającą w Polskich warunkach komfort wodny na okres 10 dni bezdeszczowej pogody. Wykonując dziennie dwa cykle pracy – jedna maszyna obsłuży sad o powierzchni 14 ha. W przeliczeniu na 1 ha koszt inwestycji w maszynę szpulową z belką nie przekroczy 2000 zł. Norma światowa wykorzystania deszczowni szpulowej wynosi 22 / 24 a więc przy pełnej determinacji – rozwijanie również w środku nocy – taką maszyną można obrabiać ponad 20 ha.
Podstawową zaletą tego systemu (oprócz najniższej ceny jednostkowej) jest jego mobilność. W sadzie jest jedynie kilka hydrantów lub na środku studnia i kilka węży strażackich. Deszczownia jest przechowywana w obejściu: nie przeszkadza w koszeniu, pryskaniu, prześwietlaniu, zbiorach, nie jest narażona na niekorzystne warunki pogodowe, nie jest narażona na kradzieże, wandalizm, nieumyślne uszkodzenia. Nawadnianie belką jest bardzo zbliżone do naturalnego opadu ale nie moczy liści i owocu. Taki system jest praktycznie nie wrażliwy na jakość wody. Jedyną jego wadą jest większa pracochłonność w porównaniu z kropelkowym, mikrozraszaczowym czy zraszaczowym np. z przeciwprzymrozkowego.
 
Parametry
Podstawowe
Wydajność [m3/h]:2,3 - 9,7
Ciśnienie nom. [Atm]:1,5 - 4,5
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.