H000 - Deszczownie mostowe

Deszczownia centryczna VALLEY

Deszczownia centryczna VALLEY

Producent: valmont
Model: H310
Opis produktu

Przeznaczenie

Deszczownia centryczna VALLEY produkcji firmy VALMONT z USA przeznaczona jest do ekonomicznego na­wadniania przez deszczowanie wszelkich upraw polowych: rolniczych, warzywniczych, szkółkarskich, pastwisk, itp. Deszczownia zasilana jest w wodę do obrotowego centrum. Największe deszczownie centryczne osiągając 850 m promienia mogą nawodnić do 250 ha.

Budowa i działanie

Deszczownia centryczna VALLEY (piwot) to stalowa konstrukcja rurowo cięgłowa ocynkowana ogniowo. Do zastosowania na różnych wielkościach i kształtach pól. Deszczownia taka standardowo składa się z: obrotowego centrum, przęseł z odpowiedniego wykonanym rurociągiem, układu napędowego, układu sterującego, wyposażenia dla dopasowania prześwitu nad uprawą, zestawu zraszaczy. W zależności od długości ramienia i wymaganej przepustowości rurociąg w przęsłach deszczowni może być wykonany w średnicach od 5”do 10”. W celu zapewnienia odpowiedniego promienia pracy producent dysponuje przęsłami i przewieszeniami o różnej długości. Ponadto na końcu maszyny można dodatkowo zastosować działko co zwiększy zasięg pracy. Możliwe jest wykonanie rurociągu z wkładką z tworzywa sztucznego o podwyższonej odporności na korozję. Do napędu deszczowni potrzebna jest energia elektryczna na poziomie kilkunastu kilowatów. Jeżeli nie można jej doprowadzić na pole kompletacja może zawierać odpowiednio dobrany generator prądotwórczy.

Możliwe jest wykonanie deszczowni z ruchomym centrum, przeciąganych. Wówczas, przy zastosowaniu skrętnych kół jezdnych całą deszczownię można zaholować ciągnikiem na sąsiednie miejsce pracy.

Dane techniczne
Wybrane informacje dla serii 8000
Średnice centrum i rur przęseł:              5”, 6”5/8, 8”5/8 i 10”
Maksymalna długość maszyny:              850 m
Dostępne długości przęseł:                   35, 41, 43, 49, 55, 56, 57, 63, 69 m
Dostępne długości przewieszenia:          2,7 5,5 8,2 11 16,5 19,5 25 30,5 m
Opcja pompy wspom. zraszacz:             tak, 2 – 7,5 KM
Dostępne ogumienie:                          11,2x24, 11Rx22,5, 11Rx24,5, 15x24” inne
Połączenie przęseł:                             Przez kulę z gniazdem
Prześwit pod przęsłami:                        do 5 m
 
Parametry
Podstawowe
Przemieszczanie:wokół stałego centrum
Zasilanie w wodę:w centrum obrotu
Przepustowość [m3/h]:do 500
Video
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.