G250 - Wyposażenie IRTEC

Elektroniczny regulator prędkości „TOP RAIN 3”

Elektroniczny regulator prędkości „TOP RAIN 3”

Producent: IRTEC
Model: G251,034
Opis produktu
Przeznaczenie
Sterownik elektroniczny TOP RAIN stosowany jest zamiast mechanicznej regulacji prędkości zwijania i tachometru w deszczowniach szpulowych. Umożliwia optymalne programowanie czasu pracy i niezbędnej ilości opadu z milimetrową dokładnością, umożliwia zaprogramowanie kilku stref o różnej prędkości zwijania, nadzoruje prędkość deszczowania i stale porównuje wartości zadane z rzeczywistymi uwzględniając korekty, z możliwością ustawienia pauzy początkowej i końcowej w celu dokładnego nawodniania początku i końca kwatery.
W 2019 r został wycofany z oferty. Zastępuje go sterownik SMART.
Charakterystyka techniczna
Parametry do zaprogramowania w sterowniku:
 • prędkość zwijania węża PE, stała w całym cyklu nawodnieniowym lub podzielona na 4 różne obszary
 • pauza początkowa nawadniania (czas opóźnienia rozpoczęcia zwijania), w godz i min
 • pauza końcowa nawadniania (czas opóźnienia otwarcia/zamknięcia zaworu), w godz i min
 • opóźnienie rozpoczęcia cyklu nawadniania
 • zawieszenie wykonywania programu pracy (ewentualne zamknięcie zaworu) w przypadku zaniku ciśnienia
 • programowanie czasu pracy
 • programowanie ilości opadu w mm, obliczane przez komputer również dla 4 różnych obszarów

Parametry możliwe do odczytania na wyświetlaczu sterownika:

 • aktualna, rzeczywista prędkość zwijania (w m/h)
 • zaprogramowana prędkość zwijania (w m/h)
 • długość rozwiniętego węża PE  i długość węża PE pozostała do zwinięcia w (m)
 • data i czas zakończenia cyklu pracy
 • alarm sygnalizujący rozładowanie akumulatora
 • czas pauzy początkowej ustawiony i pozostały
 • czas pauzy końcowej ustawiony i pozostały
 • czas opóźnienia rozpoczęcia ustawiony i pozostały
 • całkowite zużycie  wody w  (m³/h) i natężenia przepływu w (l/min)
 • ewentualny alarm spowodowany przez nieprawidłowe programowanie lub wadliwe działanie

Funkcje bezpieczeństwa

 • uruchomienie zaworu zrzutowego na spadek ciśnienia lub zaworu zamykającego na wejściu, w przypadku awarii lub nieprawidłowego programowania oraz automatyczne zatrzymanie deszczowni
 • zamknięcie zaworu – zakończenie nawadniania spowodowane brakiem ciśnienia i wznowienie pracy – otwarcie zaworu po przywróceniu ciśnienia

Akcesoria uzupełniające, umożliwiające pełne wykorzystanie możliwości sterownika TOP RAIN: panel słoneczny, elektrozawór zrzutowy i elektrozawór odcinający.

G251,025/026

Elektrozawór zrzutowy na spadek ciśnienia odpowiedni dla struktury deszczowni

G251,029/030

Elektrozawór odcinający na wzrost ciśnienia odpowiedni dla struktury deszczowni

G251,038

Panel słoneczny do elektronicznego regulatora prędkości

Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.