Training, shows, fairs.

Szkolenia, pokazy, targi.       BEZPŁATNIE !!!
A320

Prelegenci  ŁUKOMETU dysponują bardzo rozległą, praktyczną i teoretyczną, najnowszą  wiedzą  z zakresu nawadniania i technologii gnojowicy.  Tą wiedzą podzielimy się chętnie i nieodpłatnie  z  grupami naszych potencjalnych klientów i współpracowników.
Szkolenie bezpłatne dla minimum dziesięcioosobowych grup, musi być wcześniej uzgodnione. Warunkiem wykonania takiego szkolenia  (w dowolnym miejscu w kraju)  jest  przesłanie do ŁUKOMET-u listy uczestników  (minimum 10). Jako jeden uczestnik, traktowana jest jedna osoba lub grupa osób reprezentująca jedną firmę (jedną rodzinę lub jeden temat) uczestnikami mogą być również potencjalni dealerzy, uczniowie, studenci, doradcy  rolni, nauczyciele  i inne osoby których przeszkolenie może przynieść korzyści również ŁUKOMET-owi. Organizacja szkolenia wyjazdowego leży w obowiązkach i na koszt szkolonych lub organizatorów. ŁUKOMET nie obciąży uczestników ani kosztami dojazdu ani za doradztwo robione w ramach szkolenia. Minimalny czas  szkolenia  nie może być krótszy jak 2 godziny. Przedstawiciel ŁUKOMET-u nie obiecuje przybyć na  drugi koniec Polski na 30 minutowe wystąpienie dla zupełnie nie zainteresowanej publiki  -  jedynie dla zaspokojenia ambicji organizatora lub chęci wykonania planu szkoleń.
Wskazany czas szkolenia dla kompleksowego przedstawienia zagadnienia to 2 - 4 godziny. 
Bardzo bogate materiały na rzutnik pisma, i projektor multimedialny, jak również sprzęt do ich prezentacji,  prelegent przywozi własny.  Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, ulotki reklamowe, cenniki.
Szkolenie możemy również przeprowadzić dla grup 5 – 10 osobowych w Całowaniu.
ŁUKOMET może się nie zgodzić na udział w szkoleniu niektórych osób, zwłaszcza konkurencji.
Dane o uczestnikach szkolenia powinny zawierać:
- Imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefony.
- Powierzchnia gospodarstwa, (obsada zwierząt posiadanych i planowanych) powierzchnia już nawadniana, powierzchnia przeznaczona do nawodnień w przyszłości.
- Posiadany sprzęt nawodnieniowy (do gnojowicy)  jego pochodzenie, wiek, stan techniczny.
- Oczekiwania co do poruszanych na szkoleniu tematów
- Plany na przyszłość w zakupach sprzętu
- Inne propozycje dla ŁUKOMET-u
Pokazy bezpłatne możemy zorganizować dla takich samych grup jak wyżej;
-  w Całowaniu  na sprzęcie ŁUKOMETU na warunkach jak szkolenie, 
- na terenie  kraju,  na sprzęcie tam posiadanym lub przetransportowanym w obie strony przez i na koszt organizatora (uczestników) szkolenia.
Rozmowy doradcze i konsultacje podczas szkoleń, targów, wystaw są bezpłatne ale z doświadczenia wiemy, że nie jest to miejsce i czas aby szczegółowo rozpatrywać problemy jednego zainteresowanego. W czasie targów nie udaje się zazwyczaj dłużej porozmawiać a tym  bardziej udzielić wiążących rad. Można natomiast  wstępnie rozpoznać się w temacie, dostać materiały (nawet bardzo szczegółowe), zobaczyć nowinki. Próbując uzyskać konkretną poradę najlepiej wcześniej przygotować sobie na piśmie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie A200 (SA200) a w szczególności mapkę..
                                                                         Zapraszamy do Całowania

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.