K200 - Stacje oczyszczania wody

Filtr żwirowo piaskowy kwasoodporny

Filtr żwirowo piaskowy kwasoodporny

Producent: Łukomet
Model: K221KO
Opis produktu

Przeznaczenie

Filtry żwirowo piaskowe przeznaczone są do filtrowania wody używanej w ogrodnictwie do nawodnień kropelko­wych i mikrozraszaczowych. W zależności od stosowa­nych złóż filtracyjnych: piaskowych i żwiro­wych, filtr oczyszcza wodę z zanieczyszczeń mineralnych ta­kich jak drobiny pia­chu, mułu, oraz biologicznych takich jak glony, mikroor­ganizmy i inne zanieczyszczenia mecha­niczne występujące w  wodach powierzchniowych. Z od­powiednio drobnoziar­nistym złożem piaskowym filtry używane są również do filtrowania wód głębinowych z żelaza po uprzednim napo­wietrzeniu i wytrąceniu kłacz­ków wodorotlenku żelaza. Filtry z reguły pracują jako filtry pospieszne w instalacjach ciśnieniowych o ciśnieniu nie wyższym niż 0,6 MPa.

Budowa i zasadna działania

Walcowy, pionowy, kwsoodporny, spawany, zbiornik w dol­nej dennicy posiada poziomą prze­grodę wykonaną na całej powierzchni z rusztu szczelinowego o szczelinie 0,2 mm, W dennicy górnej i dolnej wspawane są osiowo króćce napływowy i odpływowy. W zależności od preferencji zamawiającego króćce wykonane są w postaci nypli lub muf gwintowanych, kołnierzy lub vitauków.  W górnej dennicy i ścianie czołowej umieszczone są włazy rewizyjne średnicy 150 mm służące do napeł­niania, opróżniania i kontroli złoża filtracyj­nego. Zbiornik stoi na czterech no­gach przystosowanych do umieszczenia na podstawie ramowej. Na powierzchnię rusztu szczelinowego jako pierwsza, nasypana jest cienka warstwa żwiru drobnoziarnistego, który zapewnia maksymalną drożność szczelin rusztu i podtrzymuje na sobie warstwę drobnoziarnistego piasku jako złoża filtracyjnego.     

Strumień zanieczyszczonej wody tłoczonej przez górny króciec, rozprasza się na wklęsłym talerzu zapewniającym równomierne obciążenia całej powierzchni filtracyjnej piasku. Woda filtrowana z wszelkich zanieczyszczeń na powierzchni i górnej warstwie piasku filtracyjnego, przepływa laminarnie przez całą objętość piasku, żwiru, szczeliny rusztu do komory pod przegrodą i do dolnego króćca wylotowego. Odpowiednia miąższność  warstwy filtracyjnej i szczeliny na całym przekroju poprzecznym filtra zapewnia laminarny przepływ wody całą objętością masy filtrującej, eliminując możliwość tworzenia się drenów i kanałów przepuszczających nieprzefiltro­waną wodę. Płukanie złoża odbywa się poprzez odwrócenie kierunku przepływu wody, czynność tę wykonuję się najczęściej, kiedy różnica ciśnień (spowodowana zamuleniem) pomiędzy wejściem a wyjściem na filtr przekroczy 0,05 MPa. (pół bara). Filtry żwirowo piaskowe łączone są w baterię filtrów. Ze względu na optymalizację procesu płukania najwłaściw­szym jest stosowanie w jednej baterii trzech lub więcej filtrów. Stosowanie poje­dynczego filtru wymusza płukanie go brudną wodą lub zainstalowanie zbiornika hydroforowego na czystą wodę.

Dane techniczne:

Nr kat.

Króciec

Średnica zbiornika

Pow. filtracji

Przepływ przez złoże żwirowo piaskowe        piaskowe

Miążność złoża

Pow.

szczelin

Masa bez złoża

[mm]

[dm2]

do wód powierzch­niowych

do odżelazia­czy

Z [mm]

[mm2]

[kg]

K220,54

Gz-2”

21”-540

23

5-9-13 m3/h

1-3 m3/h

300

13 083

44

K220,70

Gz-2½”

28”-700

38

10-15-22 m3/h

2-5 m3/h

400

22 643

86

K220,90

Gz-3”

35”-900

64

15-24-38 m3/h

3-8 m3/h

450

42 389

148

Wymiary:

      Wymiar

Nr kat.

H

[mm]

H1

[mm]

Rozstaw nóg

[mm]

Pojemność całkowita

[litr]

K220,54

780

140

390x390

100

220,70

950

230

500x500

210

K220,90

1070

260

640x640

400

Parametry
Podstawowe
Średnice zbiornika [mm]:540 - 900
Pow. filtracji [dm2]:23 - 64
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.