T400 - Beczkowozy specjalizowane

Hydrosiewnik

Hydrosiewnik

Producent: Łukomet
Model: T400, HS-4
Opis produktu
Przeznaczenie
Hydrosiewnik HS 4,0 przeznaczony jest do hydrodynamicznego obsiewu głównie skarp i terenów trudnodostę-pnych zawiesiną nasion traw i motylkowych. Strumieniem gęstej, lepkiej, pożywnej dla roślin cieczy, wyrzucanej pod ciśnieniem kilku atmosfer z kierowanego działka, pokrywa się na odległość 20 – 40 m powierzchnie skarp na nasypach piaszczystych np. autostrad, zbocza wy­sypisk śmieci, zbocza hałd przemysłowych czy popiołów.
Z uwagi na zbiornik o pojemności 4 m3 wody, wysoko ci­śnieniową pompę i działko typu stra­żackiego, hydrosiew­nik idealnie nadaje się do prowadzenia skutecznej akcji gaśniczej jako wóz bojowy ochotni­czych straży pożar­nych.
Hydrosiewnik HS 4,0 współpracuje z ciągni­kiem rolniczym o mocy minimum 50 kW, wyposażonym w dolny zaczep transpor­towy, WOM – 540 obr/min, jednoobwodową hydraulikę zewnetrzną 16MPa, instalację hamulcy pneumatycznych 0,6 MPa, i świateł drogowych 12 V 
 
Budowa
Hydrosiewnik HS 4,0 zbudowany został na bazie wozu asenizacyjnego o pojemności beczki 4 m3 . (ŁU­KOMET podejmie się budowy siewnika na bazie dowolnego wozu nawet o pojemności 25 m3)
Na jednoosiowym podwoziu z szerokoprofilowymi, niskociśnieniowymi oponami, posadowiona jest na sztywno, stalowa ocynkowana ogniowo, beczka o pojemności 4000 l. Stalowa beczka wraz ze skrzynkowym dyszlem stanowią konstrukcję nośną a na tych dwóch elementach są nabudowane pozostałe podzespoły, wypo­sażenie i urzą­dzenia obsługowe. Na dyszlu zainstalowano ssąco-tłoczącą, wysokowydajną, wysokoci­śnieniową pompę krzywkową (kłykciową – Rootsa). Na tylnej dennicy beczki zainstalowane jest podest i stacjo­narne działko umożliw­jające (dzięki obrotowym złączom w płaszczyźnie poziomej i pionowej) kierowa­nie strumienia cieczy w dowolnym kierunku. Dwie zasuwy klinowe i trójdrożny zawór umożliwiają wy­godne wybieranie funkcji pracy. Pomosty, barierki i drabinki zapewniają operatorowi wygodną i bez­pieczną obsługę. Mechaniczne, wałowe mieszadło z napędem hydrostatycznym - umieszczonym we­wnątrz beczki - zapewnia wystarczające miksowanie zawartości, bez obawy o wycieki. Teleskopowy, składany wysięgnik z podestem umożliwia wygodny obsiew wewnętrznej skarpy trzydrogowych rowów.
Hydrosiewnik HS 4,0 wyposażony jest w hamulce pneumatyczne i oświetlenie drogowe. Posiada homo­logację uprawniającą do zarejestrowania pojazdu jako przyczepy rolniczej przeznaczonej do holowania po drogach publicznych za ciągnikiem rolniczym z prędkością do 25 km/h.
 
Dane techniczne:
Długość     5600 mm   Zapotrzebowanie mocy  45 kW
Szerokość 2000 mm   Wydajność pompy       1200 l/min
Wysokość 2600 mm   Ciśnienie robocze              5 bar
Masa          1900 kg     Średnica dyszy działka    22 mm
Pojemność 4000 l        Zasięg strumienia do        40 m
Parametry
Podstawowe
Zapotrzebowanie mocy [kW]:45
Ciśnienie pracy [bar]:5
Wydajność użyteczna [l/min]:1200
Zasięg [m]:40
Video
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.