SH25 - Korki spustowe

Korek spustowy

Korek spustowy

Producent: Łukomet
Model: SH25
Opis produktu
Przeznaczenie
Korek spustowy ma zastosowanie w systemach magazynowania gno­jowicy w nadziemnych zbiornikach magazynowych z wykorzystaniem podziem­nego zbiornika przepompowni jako miejsca spływu gnojowicy z budynków inwentarskich i miejsca zainstalowania pompy obsługują­cej wszystkie zbiorniki. Korek spustowy przeznaczony jest do zain­stalowania przy ścianie bocznej w dnie żelbetowego zbiornika maga­zynującego gnojowicę. Korek służy do kon­trolowanego spuszczania gnojowicy do przepompowni z możliwością natychmiastowego za­mknięcia wypływu. Korek spustowy wraz z zasuwą umieszczoną za nim na rurze spustowej tworzą zespół spustowy spełniający warunki podwójnego zamknięcia wypływu gnojowicy.
 
Budowa i zasada działania
Korek spustowy wykonany z tworzywa POM swą czaszą kulistą za­myka światło rury PCV 250. Korek osadzony jest suwliwie na rurze prowadzącej. Współosiowe prowadzenie rury z korkiem względem otworu spustowego zapewnia stojak centrujący. Całość wykonana jest z blachy kwasoodpornej grubości 8 mm. Konstrukcja wsporcza zabe­tonowana jest w dnie zbiornika. Oferowana jest również wersja z pro­wadnicą stojakową wocowaną do dna ziornika kotwami kwasoodpor­nymi. W celu spuszczenia gnojowicy, korek jest unoszony do góry cięgnem rurowym poprzez układ dźwigniowy zainstalowany na koro­nie zbiornika. Przy słupie cieczy ponad korkiem dochodzącym do 6 m, do otwarcia korka potrzebna jest siła kilkuset kilogramów dlatego zasto­sowano system wstępnego spustu udrażniający się w momencie podno­szenia za rurę. Dodatkowo zainstalowana jest na zewnątrz zbiornika ręczna przyciągarka linowa współpracująca z układem dźwigniowym.
 
Dane techniczne
Długość                      650 mm
Szerokość                   400 mm          
Wysokość                   1200 mm
Masa                         80 kg
Skok korka                 250 mm
Parametry
Podstawowe
Opis:Korek spustowy ma zastosowanie w systemach magazynowania gnojowicy w nadziemnych zbiornikach magazynowych z wykorzystaniem podziemnego zbiornika przepompowni jako miejsca spływu...
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.