M700 - Pulsacyjne

M700 150 E Zraszacz pulsacyjny

M700 150 E Zraszacz pulsacyjny
Producent: Łukomet
Model: M700
Opis produktu

Przeznaczenie

Zraszacz pulsacyjny przeznaczony jest głównie do zraszania po­wierzchni terenu w celu zapobiegania pyleniu, utrzymywania wilgoci w powierzch­niowej warstewce gleby i zapobieganiu wysychania np. drewna na składowiskach. Szczególne zastosowanie ma tam gdzie konieczne jest utrzymanie dużych i bardzo dużych powierzchni ciągle wilgotnych a jest zbędnym, niepożądanym lub wręcz niedo­puszczal­nym stosowanie inten­sywności opadu tradycyjnych zrasza­czy, prowa­dzących do przedostawa­nia się wielkich ilości wody do warstw pod­powierzch­niowych lub nawet spływów erozyjnych. Zra­szacze pulsa­cyjne stosuje się na składowiskach popiołów, wysypi­skach śmieci, hałdach kopalnia­nych, składowiskach lotnych pyłów, okresowo osu­szanych wylewi­skach, składowiskach drewna itp. Istotną zaletą zra­szaczy pulsacyjnych jest duży i bardzo duży zasięg - czyli duża powierzch­nia zraszana - przy zni­komych wymaganiach odno­śnie wydajności instalacji zasilającej, co pozwala na stosowanie bar­dzo małych średnic przewodów zasilających.

Budowa i zasada działania

Na  hydroforowym zbiorniku przeponowym zamontowane jest dalekosiężne działko wodne typu impaktowego. Pomiędzy wodną komorą zbiornika a działkiem zainstalowany jest specjalnej konstrukcji, pełnoprzepływowy zawór sterowany elektrozaworkiem trójdrożnym, bistabilnym, Dedykowany do tego celu sterownik umożliwia  bezstopniową nastawę czasu napełniania  zbiornika przeponowego i oddzielnie czasu wystrzeliwania wody  przez działko. Dwie baterie R20 wystarczają na jeden sezon pracy. Działko ma możliwość nastawiania kąta pracy sektorowej. Do zasilania służy wielostopniowa pompa elektryczna  2500 W na 230V  połączona ze zraszaczem pulsacyjnym cienkim, ogrodowym ale wysokociśnieniowym wężem o długości nawet kilkuset metrów.             

Zraszacze pulsa­cyjne roz­stawione są na terenie przeznaczonym do zraszania w roz­stawie wyni­kającej z ich zasięgów uzyskiwanych przy nominalnym ciśnieniu pracy. Do każdego ze zraszaczy, za pomocą cienkich (i dlatego tanich i łatwych do prze­mieszczania) przewodów polietylenowych lub zbrojonych węży ogrodowych doprowadzona jest woda pod wy­sokim ciśnieniem.

Woda pod ciśnieniem nawet 10 atmosfer, doprowadzona poprzez zaworek zwrotny i regulujący, przez kilkana­ście lub nawet kilkadziesiąt minut napełnia w zbiorniku gumowy worek hydroforowy sprężając w zewnętrznej komorze  powietrze. Po odmierzonym  czasie, kiedy ciśnienie osiągnie wartość maksymalną sieci następuje otwarcie pełno przepływowego elektrozaworu, powietrze się rozpręża i zawartość zbiornika hydroforowego jest wystrzeliwana przez dyszę zraszacza w czasie kilkunastu lub kilkudziesięciu sekund na odległość kilkudziesięciu metrów. W czasie wystrzeliwania wody, impaktowe działko wykonuje obrót o kilkadziesiąt lub kilkaset stopni wokół osi co daje zroszony klin lub wycinek koła o powierzchni kilkuset metrów kwa­dratowych. Powierzchnia ta zostanie ponownie zroszona za kilkadziesiąt lub kilkaset minut – w momencie kiedy na tyle wy­schnie, że zagraża pyleniem.

 

Dane techniczne i eksploatacyjne

Wymiary:     550 mm   wysokość 1,30 m          Średni zasięg zraszacza         30 m

Masa bez wody               35 kg                           Wydajność chwilowa do 250 l/min

Pojemność zbiornika hydroforowego   150 l      Rozstawa zraszaczy do pełnego pokrycia   45 x 45 m

Zraszacz  SENIOR z dyszą                16  mm     Ilość wody wyrzucona  13 800 l/dobę

Przewód zasilający średnicy        12 - 20 mm     Uzyskana dawka polew. 4 - 5 mm/dobę

 

Zraszacze pulsacyjne wykonywane są w ŁUKOMET  na zamówienie. W zależności od wymaganych parametrów eksploatacyjnych a zwłaszcza częstotliwości polewania i wielko­ści jednorazowej dawki. Stosowane są zbiorniki o pojemności od 8 do 500 l, zraszacze z dyszami o średnicy od 4 mm do 28 mm, osiągające za­sięg 50 m i powierzchnię chronioną ¾ ha z jednego urządzenia. Stosowane są również zra­szacze  o kącie nachylenia prądownicy 45o do zraszania wysokich skarp wysypisk i składowisk oraz o regulowanym kącie nachylenia mniej wrażliwe na znoszenie strumienia przez wiatr.

Parametry
Podstawowe
Zasięg zraszacza [m]:30
Wydajność [l/min]:250
Rozstaw zraszaczy [m]:45x45
Pojemność zbiornika [l]:150
Video
Film przesłany przez klienta przedstawiający zraszacz w pracy.
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.