SG30 - Mieszadła wałowe ciągnikowe słupowe

Mieszadło ciągnikowe (wałowo-śmigłowe słupowe, sektorowe obrotowe)

Mieszadło ciągnikowe (wałowo-śmigłowe słupowe, sektorowe obrotowe)

Producent: Łukomet
Model: SG32
Opis produktu
Przeznaczenie
Mikser wałowo-śmigłowy słupowy, sektorowy służy do ujednorodniania (mieszania, miksowa­nia) gnojo­wicy zarówno bydlęcej jak i świń­skiej w napo­wierzchniowych zbiornikach ma­gazynowych o wy­sokości ścian do 3,0 m i za­głębieniu do 1,5 m. (Na zamówienie może być wykonany do zbiorników do­wolnych rozmia­rów). Mikser współpracuje z ciągni­kiem rolni­czym o mocy minimum 80 kW, posiadają­cym TUZ o udźwigu minimum 30 kN, WOM – 540 obr/min i dwie pary złączy hydrauliki ze­wnętrznej 16 MPa. Dzięki możliwości obraca­nia miksera w kącie 3600, staje się on także przy­datny przy mieszaniu bocznym lagun, oraz umożliwia dogodny i stabilny transport nad kabiną ciągnika
 
Budowa i zasada działania
Konstrukcją nośną miksera jest pionowa, sta­lowa rura wyposażona w wysuwane w poziomie i pionie nogi pod­porowe i trzypunk­towy układ zawieszenia. Na ten słup nasadzona jest obro­towo rura, na której wsparty jest prze­gubowo, wałowy mikser. Napęd z WOM ciągnika przeka­zywany jest wałem przegubowo-teleskopowym na dolną przekładnię kątową, pionowym wałem umieszczo­nym wewnątrz słupa na górną przekład­nię kątową i na­stęp­nym wałem przegubowo-tele­skopowym na wał mik­sera zakończony śmigłem. Dla zwiększenia sprawności śmigło umieszczone jest w tunelu. Obrót wokół osi i wy­chylenie mieszadła w pionie realizowane są siłowni­kami oraz hydrosilnikami z wykorzystaniem zewnętrznej hydrauliki ciągnika. Wszystkie konstrukcyjne elementy stalowe są ocynkowane ogniowo. Wał mieszadła średnicy 40 mm, utwardzany powierzchniowo i szlifowany, wsparty jest na siedmiu łożyskach tocznych pracujących w oleju.
Do zbiornika lub laguny podjeżdżamy tyłem ciągnika, obracamy ramię miksera tak aby strumień był styczny do ściany, opuszczamy mikser na stopy oraz ramię tak aby pracowało w środkowej strefie głębokości gnojowicy – tam gdzie znaj­duje się frakcja płynna. Uruchamiamy śmigło. Powoli zwiększamy obroty wywołując ruch frakcji płynnej, która ściera od spodu kożuch i osad ze dna. Strumień porywa ze sobą osad z dna i pływający kożuch, łopaty śmigła rozdrabniają frakcję stałą napływającą z góry i z dołu. Po kilkudziesięciu minutach resztka kożucha zaczyna wirować w postaci wyspy. Dopiero teraz zmieniamy położenie mieszadła i mechanicznie rozdrab­niamy i zatapiamy resztki frakcji stałej. Jedno­rodna gnojowica - jako doskonały nawóz organiczny - nadaje się do pom­powania pompą wprost do wozów asenizacyjnych wyposażonych w różnego rodzaju rozlewadła i aplikatory a nawet do rozdeszczowania deszczownią z zachowaniem na całej powierzchni pola jednakowych dawek nawozowych.
 
Dane techniczne
Typ                  SG30 GIG wys                                  
Masa                kg        1180                           Średnica śmigła                                 mm         760
Długość            mm      8200                            Obroty WOM                                    obr./min 540
Szerokość         mm      2300                            Wydajność przetłaczania                      l/s        4130  
Wysokość         mm      2600 (4000)                   Wysokość piętrzenia                           m             1,6
                                                                   Zapotrzebowanie mocy na WOM           kW          50
Parametry
Podstawowe
Średnica śmigła [mm]:760
Obroty WOM [obr/min]:540
Wydajność [l/s]:4130
Pliki

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.