SG70 - Mieszadła podrusztowe

Mieszadło elektryczne podrusztowe (wałowe)

Mieszadło elektryczne podrusztowe (wałowe)

Producent: Łukomet
Model: SG70wpeN
Opis produktu
Przeznaczenie
Elektryczne mieszadło podrusztowe SG70 wpe  służy do mieszania i ujed­noradniania gnojowicy w kanałach i wannach po uprzednim wyjęciu jednego rusztu i uzyskaniu szczeliny minimum 25 cm umoż­liwiającej przełożenie śmigła i wału pod ruszt i za­głębienie śmi­gła we frakcji płynnej gnojowicy. Miesza­dło przezna­czone jest do zatapiania i roz­drabniania pły­wającego na po­wierzchni kożucha oraz podrywania osadu w zastoiskach i kierowanie go z miejsc „martwych” w strefę działania miksera właściwego lub samospływu. Mikser nie służy do ujednoroniania gnojowicy w wielko objętościowych ka­nałach magazynowych i zbiornikach pod oborą lub chlewnią chociaż przy du­żym nakładzie pracy ze strony obsługujących jest to możliwe. Jest to  urządzenie bardzo przydatne przy wannach i kana­łach niewłaściwie zaprojektowanych. Mieszadło przeznaczone jest do pracy w frak­cji płynnej przed spuszczeniem zawartości wanny lub kanału - a nie do mechanicznego rozdrabniania i rozbijania zaległej frakcji stałej.
Budowa i zasada działania
Na dwukołowym przechylnym, podwoziu, spoczywa zespół mie­szający z 3-fazowym wolnoobrotowym silni­kiem elektrycznym sprzęgnięty z długim wałem umieszczony w kwasoodpornej rurze, ułoży­skowany na końcu dwurzędowym łożyskiem poprzeczno wzdłużnym pracującym w kąpieli olejowej. Wał nie prze­nosi obcią­żeń poosiowych. Wał zakończony jest wykonanym ze stali kwasoodpornej, trzyłopatowym śmigłem wy­profilowa­nym zgodnie z zasadami hydrodynamiki. Linia natarcia łopatki śmigła zapewnia samooczyszczanie przy pracy w słomiastej gnojowicy lub przy pochwyceniu np. sznurka. Wszystkie elementy współpracujące z gnojowicą wykonane są ze stali kwasoodpornej a wał jest chromowany. Do osi jezdnej zamocowane są obrotowo dwa pałąki obsługowe. Na górnym pałąku jest wyłącznik zasilania z kablem zakończonym pięciobolcową wtyką 32A. Wychylenie pałąków obsługowych w dowolnej niezależnej od siebie pozycji jest blokowane zapadkami. Takie rozwiązanie pozwala trans­portować mieszadło w pozycji pionowej zarówno wału jak i pałąków co umożliwia dojechanie do poszczególnych kojców przez bramkę 70cm z korytarza szerokości zaledwie 70 cm, umożliwia operowanie mieszadłem „z ręki” w wygodnej pozycji, umożliwia zablokowanie mieszadła na ruszcie i pozostawieni go pracującego bez obsługi. Mie­szadło prawidłowo i bezpiecznie pracuje z instalacją elektryczną pięcioprzewodową zabezpieczoną wyłącznikiem różnicowo-prądowym.
Do obsługi mieszadła wystarczy jedna osoba ale za względów bezpieczeństwa i konieczności wyjmowania rusztów wskazana jest obecność dwóch osób. Po wyjęciu pojedynczego rusztu i najechaniu nad powstałą szparę należy przed i za mieszadłem położyć blaty ze sklejki wodoodpornej co zabezpieczy operatora przed przypadkową kąpielą w gnojowicy i umożliwi operowanie mieszadłem we wszystkich kierunkach. Miesza­nie zaczynamy od środkowej frak­cji płynnej kierując jej strumień na dno dla poderwania osadu (gnojowica od trzody) i podnosząc pod kożuch celem jego poszarpania i zatopienia (gnojowica bydlęca).
Mieszadła wykonywane są z wałem o różnej długości w zależności od głębokości kanałów lub wanien.
Dane techniczne
Długość       930 mm          Moc silnika 3,0 kW   (4 kW)                    
Szerokość    600 mm           Nap. zasil. 3 x 400 V   50 Hz       Średnica śmigła 255 mm
Wysokość   2000 mm           Pobór prądu         6 A              Długość ze śmigłem max 1400 mm
Masa          170 kg             Obroty śmigła   710 obr/min       Minimalna szerokość wyjętego rusztu   17 cm
Parametry
Podstawowe
Moc [kW]:3 - 4
Pobór prądu [A]:6
Masa [kg]:170
Obroty [1/min]:710
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.