SG70 - Mieszadła podrusztowe

Mieszadło podrusztowe elektryczne

Mieszadło podrusztowe elektryczne

Producent: Łukomet
Model: SG70 s max
Opis produktu
Przeznaczenie
Elektryczne mieszadło podrusztowe SG70 s max  służy do mieszania i ujed­noradniania gnojowicy w kanałach i wannach przykrytych rusztami o szcze­linach nie węższych jak 17 mm bez konieczności ich zdejmowania. Miesza­dło przeznaczone jest do zatapiania i rozdrabniania pły­wającego na po­wierzchni kożucha oraz podrywania osadu w zastoiskach i kierowanie go z miejsc „martwych” w strefę działania miksera właściwego lub samospływu. Mikser nie służy do ujednorodniania gnojowicy w wielko objętościowych ka­nałach magazynowych i zbiornikach pod oborą lub chlewnią. Jest to jedynie urządzenie pomocnicze - bardzo przydatne w procesie mieszania gno­jowicy w wannach i kanałach niewłaściwie zaprojektowanych. Niezastąpiony jest tam gdzie systematycznie podczas opróżniania zauważamy miejscowe zale­gania frakcji stałej gnojowicy. Mieszadło przeznaczone jest do pracy w frak­cji płynnej przed spuszczeniem zawartości wanny - a nie do mechanicznego rozdrabniania i rozbijania zaległej frakcji stałej.
 
Budowa i zasada działania
Na dwukołowej, stalowej, ocynkowanej ogniowo, pionowej prowadnicy za­mocowany jest przesuwnie wózek z obrotnicą w osi poziomej, wieszakiem wahliwym i obrotnicą w osi pionowej. Na obrotnicy spoczywa zespół mie­szający z 3-fazowym silnikiem elektrycznym, na którego wale osadzony jest długi wałek zakończony śmigłem specjalnej kon­strukcji. Koniec wałka pod­party jest w tulejce łożyskowej osadzonej na końcu płaskiego wspornika w kształcie miecza. Wałek, wspornik mieczowy, łożysko i śmigło są tak wyko­nane, że mieszczą się w szparze rusztu o szerokości 17 mm. Łożysko smaro­wane jest przede wszystkim gnojowicą a dodatkowo olejem jadalnym wy­pływającym w sposób kontrolowany z zasobnika umieszczonego przy sil­niku. Zastosowanie oleju do smarowania tulejki łożyskowej zdecydowanie przedłuża żywotność tulejki i kosztownego wałka. Wózek miksera przystosowany jest do przetaczania ręcznego. Aby ułatwić przetaczanie mieszadła na większe odległości – zespół mieszadła obracany jest silnikiem do dołu dzięki czemu środek ciężkości przenosi się tuż nad koła. Wszystkie obrotnice posiadają blokadę kąta wychylenia. Elek­tryczna wciągarka, gałka zewnętrznego ustawiania położenia śmigła i wygodny wysuwany pałąk pozwalają swo­bodnie manewrować mieszadłem w szparze rusztu. Trójfazowy silnik elektryczny zasilany jest pięciożyłowym ka­blem dł. 8 m, poprzez łącznik z termiczny z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
Po ustawieniu mieszadła na ruszcie i podłączeniu zasilania, wciągarką podnosimy zespół mieszający do góry obra­cając go równocześnie względem osi poziomej aż do uzyskania pionowej pozycji pracy. Dokładnie celujemy złożo­nym śmigłem i mieczem w szparę rusztu. Wciągarką opuszczamy cały zespół tak aby śmigło znalazło się ponad osa­dem na dnie - ale poniżej pływającego kożucha (dokładnie w strefie frakcji płynnej). Po wysunięciu pałąka i otwarciu wypływu oleju (smarującego tulejkę łożyskową) włączamy silnik. Obracający się wałek spowoduje samoczynne rozłożenie łopatek śmigła wymuszając przepływ gnojowicy z wydajnością prawie 200 m3/h. Operując wyluzowanym na wszystkich obrotnicach zespołem mieszacza - kierujemy strumieniem dla uzyskania najintensywniejszego mikso­wania. Wybrane położenie możemy zablokować. Łopatki śmigła tną i rozdrabniają zasysany kożuch a strumień rzad­kiej frakcji gnojowicy porywa pływające jego fragmenty i zatapia je rozmywa osad denny i kierując na nurt stru­mie­nia wywołanego pracą miksera głównego lub spływu grawitacyjnego. Po zakończeniu procesu miksowania wyłą­czamy silnik, śmigło ustawiamy bardzo dokładnie wzdłuż miecza (służy do tego wygodna, sprzęgłowa gałka na osło­nie silnika) i klawiszem wciągarki unosimy zespół mieszadła ponad ruszt. Po przestawieniu na nowe stanowisko rozpoczynamy miksowanie następnego zastoiska.
 
Dane techniczne
Długość       930 mm              Moc silnika 5,5 kW                     Wciągarka 220V 250 kG
Szerokość    600 mm               Nap. zasil. 3 x 400 V   50 Hz        Średnica rozłożonego śmigła 255 mm
Wysokość 2000 mm                 Pobór prądu         11 A              Długość miecza ze śmigłem max 1400 mm
Masa            170 kg               Obroty śmigła   1450 obr/min      Minimalna szerokość szpary rusztu   17 mm
Parametry
Podstawowe
Moc [kW]:5,5
Pobór prądu [A]:11
Masa [kg]:170
Obroty [1/min]:1450
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.