SG70 - Mieszadła podrusztowe

Mieszadło podrusztowe elektryczne (wałowe)

Mieszadło podrusztowe elektryczne (wałowe)

Producent: Łukomet
Model: SG70wpe
Opis produktu
Przeznaczenie
Elektryczne mieszadło podrusztowe SG70 wpe  służy do mieszania i ujed­noradniania gnojowicy w kanałach i wannach po uprzednim wyjęciu jednego rusztu i uzyskaniu szczeliny minimum 25 cm umożliwiającej przełożenie śmigła i wału pod ruszt i zagłębienie śmigła we frakcji i płynnej gnojowicy. Miesza­dło przeznaczone jest do zatapiania i rozdrabniania pły­wającego na po­wierzchni kożucha oraz podrywania osadu w zastoiskach i kierowanie go z miejsc „martwych” w strefę działania miksera właściwego lub samospływu. Mikser nie służy do ujednoroniania gnojowicy w wielko objętościowych ka­nałach magazynowych i zbiornikach pod oborą lub chlewnią chociaż przy dużym nakładzie pracy ze strony obsługujących jest to możliwe. Jest to jedynie urządzenie bardzo przydatne przy wannach i kanałach niewłaściwie zaprojektowanych. Mieszadło przeznaczone jest do pracy w frak­cji płynnej przed spuszczeniem zawartości wanny lub kanału - a nie do mechanicznego rozdrabniania i rozbijania zaległej frakcji stałej.
Budowa i zasada działania
Na dwukołowym przechylnym, podwoziu, spoczywa zespół mie­szający z 3-fazowym wolnoobrotowym silnikiem elektrycznym, na którego wale osadzony jest długi chromowany wałek umieszczony w kwasoodpornej rurze, ułożyskowany na końcu dwurzędowym łożyskiem poprzeczno wzdłużnym pracującym w kąpieli olejowej. Wał nie przenosi obciążeń poosiowych. Wał zakończony jest wykonanym ze stali kwasoodpornej, trzyłopatowym śmigłem wyprofilowanym zgodnie z zasadami hydrodynamiki. Linia natarcia łopatki śmigła zapewnia samooczyszczanie przy pracy w słomiastej gnojowicy lub przy pochwyceniu np. sznurka. Wszystkie elementy współpracujące z gnojowicą wykonane są ze stali kwasoodpornej a wał jest chromowany. Po przeciwnej stronie wału zamocowane są na stałe do silnika, pałąki obsługowe wykonane z rury ocynkowanej ogniowo a na niej rozdzielnia elektryczna zakończona kablem z wtykiem pięciobolcowym 32A. Prawy pałąk opasany jest linką umożliwiającą wygodne załączenie w każdej pozycji. Dla ułatwienia utrzymania pozycji pracy zastosowano mechaniczny hamulec kół jezdnych. Zespół sterowania elektrycznego blokuje załączenie silnika przy niewłaściwym kierunku faz (silnik może pracować jedynie odpychając od siebie gnojowicę – nigdy nie wyrzuci jej na operatora). Zablokuje również kiedy śmigło nie będzie pochylone poniżej poziomu rusztu (wbudowany czujnik poziomu). Również przeciążenie na jednej z faz spowoduje wyłączenie silnika. Mieszadło prawidłowo i bezpiecznie pracuje z instalacją elektryczną pięcioprzewodową zabezpieczoną wyłącznikiem różnicowo-prądowym.
Do obsługi mieszadła wystarczy jedna osoba ale za względów bezpieczeństwa i konieczności wyjmowania rusztów wskazana jest obecność dwóch osób. Po wyjęciu pojedynczego rusztu i najechaniu nad powstałą szparę należy przed i za mieszadłem położyć blaty ze sklejki wodoodpornej co zabezpieczy operatora przed przypadkową kąpielą w gnojowicy i umożliwi operowanie mieszadłem we wszystkich kierunkach. Zablokować koła jezdne. Podłączyć zasilanie, załączyć przełącznik i chwycić oburącz pałąki obsługowe. Naciśnięcie linki załączy pracę mieszadła. Mieszanie zaczynamy od środkowej frakcji płynnej kierując jej strumień na dno dla poderwania osadu (gnojowica od trzody) i podnosząc pod kożuch celem jego poszarpania i zatopienia (gnojowica bydlęca).
Mieszadła wykonywane są z wałem o różnej długości w zależności od głębokości kanałów lub wanien.
Dane techniczne
Długość       2400 mm       Moc silnika 3 kW                          Wydajność przetłaczania   317 l/s
Szerokość     630 mm        Nap. zasil. 3 x 400 V   50 Hz          Średnica śmigła  360 mm
Wysokość     810 mm        Pobór prądu         6 A                   Długość wału ze śmigłem  1500 mm
Masa            120 kg          Obroty śmigła   720 obr/min          Min. szerokość otworu w ruszcie   370 mm 
Wysokość piętrzenia  0,53 m 
Parametry
Podstawowe
Moc [kW]:3
Pobór prądu [A]:6
Masa [kg]:120
Obroty [1/min]:710
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.