SG70 - Mieszadła podrusztowe

Mieszadło podrusztowe słupowe SG70.slup3

Mieszadło podrusztowe słupowe SG70.slup3

Producent: Łukomet
Model: SG70.slup3
Opis produktu
Przeznaczenie
Mikser służy do ujednorodniania (mieszania, miksowania) gnojowicy bydlęcej i świńskiej. Używany jest do mieszania zawartości kanałów podrusztowych chlewni i obór, przepom­powni oraz zbiorników podziemnych. Mieszadło wpuszczane jest przez włazy, otwory w pokrywach zbiorników lub przez otwór po wyjęciu jednego rusztu. Praca śmigła wywołuje ruch frakcji płynnej, która porywa pływający kożuch i osad z dna ujedno­radniając całą zawartość zbiornika magazynowego.
 
Budowa i zasada działania
Konstrukcją nośną miksera jest czterokołowy wózek z prze­strzenną ramą i skrętnymi kołami. Podpórki mieszadła wysuwane z ramy dla lepszej stabilizacji w czasie pracy. Na czas przemieszczania w wąskich kanałach można je przełożyć do góry.  Prowad­nica miksera wykonany z nierdzewnego profilu zamkniętego osadzo­nego obrotowo na trzpieniu osadzonym w ramie wózka. Mocowanie prowadnicy umożliwia opuszczanie miksera przez właz lub otwór do przestrzeni mieszanej oraz obracanie już zanurzonego miksera. Ręczna wciągarka linkowa umożliwia opuszczanie i wyciąganie stosunkowo ciężkiego miksera. Do celów transportowych prowadnicę z mikserem nieznacznie uchyla się od pionu dla obniżenia jego wysokości. Na czs pracy mieszadło przytwierdzana jest to stropu specjalną belką dla zabezpieczenia przed samoczynnym przemieszczaniem. Silnik mik­sera oddzielony jest od strony śmigła komorą olejową co zapewnia właściwe smarowanie mechanicznych uszczelnień doczo­łowych. W korpusie silnika zamontowano czujnik przegrzania i wilgoci, co w połączeniu z odpowied­nią rozdzielnią elektryczną zapobiega uszko­dzeniom silnika. Specjalnie wyprofilowane trójłopatowe, z zaostrzo­nymi krawędziami śmigło jest obsadzone bezpośrednio na wale wielo­bieguno­wego, wolnobrotowego silnika elektrycznego. Wszystkie ele­menty metalowe mieszadła, pracujące w gnojowicy wykonane są ze stali nie­rdzewnej łącznie ze śmigłem i korpusem silnika. Jako opcję można zastosować przedłużany teleskopowo słup dla obniżenia wysokości i zwiększenia głębokości pracy.
Mieszadło wykonywane jest na zamówienie. ŁUKOMET może wykonać mieszadło o parametrach innych niż przedstawione. 
 
Dane techniczne 
Typ mieszadła              FLYGT 4640 
Moc                           2,5 kW
Zasilanie                     3 x 380 V, 50Hz
Obroty śmigła              705 obr/min    
Średnica śmigła            368 mm
Masa                         130 kg
Głębokość pracy 1        95 cm
Głębokość pracy 2        200 cm (z teleskopem)
 
Wymiary transportowe po złożeniu:
Długość                      750 mm
Szerokość                    580 mm
Wysokość                    1830 mm
Parametry
Podstawowe
Moc [kW]:2,5
Masa [kg]:130
Obroty [1/min]:705
Pliki

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.