SG70 - Mieszadła podrusztowe

Mikser podrusztowy elektryczny

Mikser podrusztowy elektryczny

Producent: Łukomet
Model: SG70.pR
Opis produktu
Przeznaczenie
Elektryczne mieszadło podrusztowe służy do mie­sza­nia gnojo­wicy w kanałach podrusztowych a zwłasz­cza do rozdrab­niania  i zatapiania, pły­wającego na po­wierzchni i w zastoiskach, ko­żu­cha i kierowanie go z miejsc „martwych” w strefy działania miksera właściwego. Idealne do małych wanien pod rusztowych w chlewniach. Mieszadło nie służy do ujednorodniania gnojowicy w wiel­koobjętościowych kanałach ma­gazynowych pod oborą. Jest to jedynie urządzenie pomocnicze bar­dzo przydatne w procesie miksowa­nia gno­jowicy w oborach o ka­nałach szero­kich, nie­przepływowych lub niewłaści­wie zapro­jekto­wanych
 
Budowa i działanie:
Na metalowej dwukołowej ramie zamocowany jest wahliwie 3-fazowy silnik elektryczny, na którego wale osadzony jest długi wałek zakończony specjalnej kon­strukcji śmigłem. Ko­niec wałka podparty jest w łożysku ślizgowym mo­krym osadzonym na końcu płaskiego wspornika w kształcie miecza. Smarowanie łożyska olejem lub smarem. Wałek, wspornik mieczowy, łożysko i śmigło są tak wy­konane, że mieszczą się w szparze ruszt o szerokości 17 mm. Wspornik jest wykonany ze stali nierdzew­nej. Wałek w części pracującej w łożysku ma pokrycie chromem technicznym, co zmniejsza tarcie i przedłuża żywotność urządzenia. Wózek miksera przy­stosowany jest do przetacza­nia ręcznego, posiada blokadę kąta wychylenia wspornika. W układzie elek­trycznym, silnik podłączony jest do zamontowanej na ramie skrzynki roz­dzielczej, w której znajduje się stycznik z zabezpieczeniem termicznym. Mieszadło standardowo wyposażane jest w wirnik łopatkowy, na życzenie można wyposażyć w śmigło rozkładane.
Po wsunięciu w szparę rusztu śmigła, po zablokowaniu położenia wózka na ruszcie i wybraniu położenia pionowego, można załączyć silnik. Obracający się wałek za pośrednictwem śmigła wymusi przepływ gnojowicy z wydajnością prawie 200 m3/h. Łopatki śmigła tną i rozdrabniają kożuch a strumień rzadkiej frakcji gnojowicy porywa pływające jego fragmenty i zatapia je kierując na nurt strumienia wywołanego pracą miksera głównego. Takie rozwiązanie wybitnie skraca czas miksowa­nia oszczędzając energię.
 
Dane techniczne
W pozycji pracy:
 
Moc silnika
4.0kW
Długość
670 mm
Nap. Zasil.
4x400V 50Hz
Szerokość
590 mm
Pobór prądu
8,4A
Wysokość
1630 mm
Obroty śmigła
1445 obr/min
Masa
64 kg
Długość miecza
830 mm (600 do max. 1000)
 
 
Średnica śmigła
140 mm
 
 
Grubość miecza
17 mm
Parametry
Podstawowe
Moc [kW]:4
Pobór prądu [A]:8,4
Masa [kg]:78
Obroty [1/min]:1445
Pliki

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.