SG70 - Mieszadła podrusztowe

Mikser podrusztowy elektryczny

Mikser podrusztowy elektryczny

Producent: Łukomet
Model: SG70.pRW
Opis produktu
Przeznaczenie
Elektryczne mieszadło podrusztowe SG70, pRW służy do mieszania i ujed­noradniania gnojowicy w kanałach i wannach przykrytych rusztami o szcze­linach nie węższych jak 17 mm bez konieczności ich zdejmowania. Miesza­dło przeznaczone jest do zatapiania i rozdrabniania pły­wającego na po­wierzchni kożucha oraz podrywania osadu w zastoiskach i kierowanie go z miejsc „martwych” w strefę działania miksera właściwego lub samospływu. Mikser nie służy do ujednorodniania gnojowicy w wielkoobjętościowych ka­nałach magazynowych i zbiornikach pod oborą lub chlewnią. Jest to jedynie urządzenie pomocnicze - bardzo przydatne w procesie mieszania gno­jowicy w wannach i kanałach niewłaściwie zaprojektowanych. Niezastąpiony jest tam gdzie systematycznie podczas opróżniania zauważamy miejscowe zale­gania frakcji stałej gnojowicy. Mieszadło przeznaczone jest do pracy w frak­cji płynnej przed spuszczeniem zawartości wanny, a nie do mechanicznego rozdrabniania i rozbijania zaległej frakcji stałej.
 
Budowa i zasada działania
Na czterokołowym, stalowym, ocynkowanym ogniowo wózku z pionowymi prowadnicami za­mocowany jest wahliwie zespół roboczy mieszadła. Zespół roboczy podwieszony jest na lince do ręcznej wciągarki spoczywającej na prowadnicach. Zespół roboczy stanowi 3-fazowy silnik elektryczny 4kW, na którego wale osadzony jest długi wałek zakończony specjalnej kon­strukcji śmigłem poprowadzony w obudowie (wsporniku mieczowym). Ko­niec wałka podparty jest w łożysku ślizgowym mo­krym osadzonym na końcu wspornika. Smarowanie łożyska smarem lub olejem. Wałek, wspornik mieczowy, łożysko i śmigło są tak wy­konane, że mieszczą się w szparze rusztu o szerokości 17mm . Wspornik jest wykonany ze stali nierdzew­nej. Wałek w części pracującej w łożysku ma pokrycie chromem technicznym, co zmniejsza tarcie i przedłuża żywotność urządzenia. Wózek miksera przy­stosowany jest do przetacza­nia ręcznego między stanowiskami pracy, posiada blokadę kąta wychylenia wspornika. W układzie elek­trycznym, silnik podłączony jest do skrzynki roz­dzielczej, w której znajduje się stycznik z zabezpieczeniem termicznym. Do rozdzielni dołączony kabel 5-o żyłowy 5 m. Mieszadło standardowo wyposażane jest w wirnik łopatkowy, na życzenie można wyposażyć w śmigło rozkładane jak na zdjęciu.
Po ustawieniu mieszadła na ruszcie i podłączeniu zasilania, obra­camy zespół mieszający względem osi poziomej aż do uzyskania pionowej pozycji pracy. Dokładnie celujemy złożo­nym śmigłem i mieczem w szparę rusztu. Wciągarką opuszczamy cały zespół tak, aby śmigło znalazło się ponad osa­dem na dnie - ale poniżej pływającego kożucha (dokładnie w strefie frakcji płynnej). Po nasmarowaniu tulei łożyskowej przez kalamitkę u góry wspornika włączamy silnik. Obracający się wałek z zamontowanym na jego końcu śmigłem wymusi przepływ gnojowicy z wydajnością prawie 200 m3/h. Łopatki śmigła tną i rozdrabniają zasysany kożuch a strumień rzad­kiej frakcji gnojowicy porywa pływające jego fragmenty i zatapia je rozmywa osad denny i kierując na nurt stru­mie­nia wywołanego pracą miksera głównego lub spływu grawitacyjnego. Po zakończeniu procesu miksowania wyłą­czamy silnik, śmigło ustawiamy bardzo dokładnie wzdłuż miecza (służy do tego wygodna, sprzęgłowa gałka na osło­nie silnika) i używając wciągarki unosimy zespół mieszadła ponad ruszt. Po przestawieniu na nowe stanowisko rozpoczynamy miksowanie następnego zastoiska.
 
Dane techniczne
Długość       620 mm         Moc silnika        4,0 kW                    Wciągarka ręczna
Szerokość     600 mm         Nap. zasil.         3x400 V                  Średnica rozłożonego śmigła 255 mm
Wysokość  1750 mm          Pobór prądu       8,4 A                     Długość miecza ze śmigłem   800 mm
Masa           120 kg          Obroty śmigła   1450 obr/min             Minimalna szerokość szpary rusztu   17 mm
Parametry
Podstawowe
Moc [kW]:4
Pobór prądu [A]:8,4
Masa [kg]:78
Obroty [1/min]:1445
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.