O nas

ŁUKOMET jest prywatną firmą Krzysztofa Łuszczyka działającą od 1981 roku a będącą kontynuacją Za­kładu Ślusarstwa i Mechaniki Maszyn Rolniczych założonego w roku 1948 przez ojca Wacława.
            Siedziba ŁUKOMET-u zlokalizowana jest na własnościowej, prawie dwuhektarowej, ogrodzonej działce pełniącej rolę poligonu. Na terenie działki jest głębinowa studnia, dwa stawy, budynek o powierzchni użyt­kowej prawie 1500 m2, hala suwnicowa 700 m2 , rampa rozładowcza, utwardzone place. Łączność zapewniają trzy sztywne linie tele­foniczne, dwie ISDN i dwie GSM - (ORANGE i PLUS) wszystkie wprowadzone do centrali, telefony komórkowe wszystkich pracowników, oraz bezpośrednie połączenia internetowe SDI, DSL, ORANGE i radiowe. W budynku zainstalowany jest alarm z całodobowym monitoringiem oraz telewizja przemysłowa z internetowym przekazem. Budynki są ogrzewane olejowym kotłem, nagrzewnicą i promiennikami podczerwieni. Posiadamy własne uję­cie wody i kanalizację oraz podłączenie do wodociągu publicznego. Posesja ma na terenie własną staję trafo 250 kVA.

Część biurowa to 7 pokoi, sala konferencyjna i sala obsługi klienta łącznie o pow. 250 m2. Biuro wyposażone jest w sprzęt komputerowy pracujący w sieci z własnym serwerem, różnorodne oprogramowania i wszelkie możliwe urządzenia peryferyjne, sprzęt do powiela­nia i oprawiania dokumentacji, sprzęt do prezentacji z rzutnikiem pisma i projektorem multimedialnym oraz sprzęt fotograficzny łącznie z profesjonalnym aparatem i kamerą cyfrową Full HD.
Warsztat o pow. 450 m2 posiada wyposażenie we wszystkie niezbędne maszyny, obrabiarki i urządzenia do obróbki metali takie jak: tokarki, frezarki, wiertarki, nożyce gilotynowe, krążkowe, młoteczkowe i uniwersalne, przecinarki plazmowe w tym porta­lową CNC „high definition”, piły tarczowe i taśmowe w tym do 440 mm, szlifierki, dłutownicę, spawarki prostownikowe, w osłonie dwutlenku węgla MAG i argonu TIG oraz MAG do lutospawania,  piec hartowniczy, walce, zaginarki, krawędziarki w tym o nacisku 280 T, prasy mechaniczne i hydrauliczne w tym o nacisku 250 T, sprzęt traserski i do pomiarów warsztatowych, bardzo bogaty ze­staw narzędzi ręcznych, pneumatycznych i elektrycznych w tym wiertarkę trepanacyjną, myjki ciśnie­niowe, komorę do piaskowania i piaskarkę terenową ze sprężarką z silnikiem spalinowym. Warsztat posiada specjalistyczne maszyny i urządzenia do wykonywania patentowych operacji technologicznych w tym do profilowania rur, zarabiania końcówek wałów, tłoczenia na prasie długości 6 m. Posia­damy również specjalistyczne wyposażenie do prac typowo nawodnieniowych w tym: zawieszaną na ciągniku ko­parkę łańcuchową do rowków pod rurociągi, głębosz do bez wykopowej podziemnej instalacji rur PE, wiertnicę do otworów pozio­mych, zgrzewarkę doczołową do rur PE, zgrzewarkę do kształtek PE,  wiertnicę diamentową do żelbetu, młot wyburzeniowy, wibratory.  Posiadamy zwijadło do odebrania spod wytłaczarki i transportu po drogach publicznych bez pilota -  w jednym odcinku nawet 1200 m rury PE 110, 700 m rury PE 125, 500 m - PE140 lub 350 m - PE 160 . Posiadamy samochód ciężarowy z HDS-em i niskopodwoziowe przyczepy, dwa dostawcze samochody serwisowe, ciągnik rolniczy, wózki widłowe w tym o udźwigu 6,5 T.
Magazyn o pow. ponad 750 m2 jest częściowo ogrzewany i wyposażony w wielokondygnacyjne regały. W budynku są ponadto: pomieszczenia socjalne, sanitariaty, kotłownia, hydrofornia, pokoik gościnny.
Na terenie: plac z nawierzchnią kostkową 800 m2, manewrowy plac utwardzony przy rampie 400 m2, regały na zwoje rur PE i regały choinkowe na rury deszczowniane.
Hala suwnicowa o powierzchni 700 m2, wysokości 8 m, ze zmywalną posadzką, ogrzewana elektrycznymi promiennikami podczerwieni, wyposażona w suwnicę o udźwigu 5T i rolowane bramy wjazdowe o wymiarach 5 x 5 m służy do rozładunków i załadunków maszyn i towarów. Część hali służy do budowy prototypów dużych maszyn i urządzeń.
           Podstawą działania ŁUKOMET-u jest jego 20 osobowa kadra. Oprócz pracowników administracyjnych, porządkowych i pomocniczych mamy sześciu inżynierów: od melioracji, mechanizacji rolnictwa, mecha­niki, elektroniki i kształtowania środowiska ponadto ośmiu pracowników warsztatowych i dwóch mechaników-kierow­ców wykonujących serwis. Stale zatrudniamy specjalistyczne firmy oraz zlecamy wykonywanie podzespołów specjalistycznym zakładom na zewnątrz.
Rozmawiamy po polsku, angielsku, włosku, rosyjsku.
  
ŁUKOMET - Krzysztof Łuszczyk                         Regon; 012020393
CAŁOWANIE 91A                                                   NIP: PL 532-000-44-85
05-480 Karczew, woj. mazowieckie                  Wpis do ew. dz. gosp 12 UMiG Karczew
Tel./fax:   +48 22 7806355                                            
Fax:          +48 22 7807687                                            
Tel.          +48 22 7800086                                            
Tel. kom. +48 516 072001  +48 502 210719             
dla PLN: Alior Bank SA, 02-232 Warszawa, Łopuszańska 38D
79 2490 0005 0000 4530 4906 6013
dla EUR: Alior Bank SA, 02-232 Warszawa, Łopuszańska 38D
80 2490 0005 0000 4600 8673 6871
SWIFT: ALBPPLPW
 
E-mail: lukomet@lukomet.pl       www.lukomet.pl 

 

 REGULAMIN:

ŁUKOMET - Krzysztof Łuszczyk
Całowanie 91A
05-480 Karczew
NIP: 532-000-44-85
REGON: 012020393
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Nr 12 UMiG Karczew


UWAGA !!! WAŻNE!!!

Każda aukcja firmy ŁUKOMET ma charakter informacyjny i nie stanowi umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Opis procedury reklamacyjnej:
1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem lukomet@lukomet.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności jeżeli towar nie był używany i nie nosi oznak użytkowania.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: lukomet@lukomet.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres ŁUKOMET – Krzysztof Łuszczyk, Całowanie 91A, 05-480 Karczew


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login Allegro……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru
2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania Towaru do wysokości XXX (np. do całkowitej wysokości lub do wysokości XXX złotych)
3. Inny …………………


Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.