T800 - Inne

Płuczka laboratoryjna

Płuczka laboratoryjna

Producent: Łukomet
Model: T803
Opis produktu
Przeznaczenie
Wodnopowietrzna płuczka laboratoryjna T803p została opracowana i wyko­nana pod zamówienie IHAR Zakład Ziemniaka w Jadwisinie i służy do deli­katnego płukania w wodzie ziemniaków, warzyw, owoców lub innych pro­duktów o ciężarze właściwym większym od wody. Zastosowanie do płuka­nia wody z równoczesnym, intensywnym „bąblowaniem” powietrzem zapewnia oczyszczenie z piachu, ziemi i przylepionego błota bez wzajem­nego obijania i ocierania co pozwala na zachowanie wszystkich cech po­wierzchniowych czyszczonego materiału. Wymiarami przestrzeni roboczej przystosowana jest do plastikowych skrzy­nek „uniwersale 600x400x220”. Dla zachowa­nia płynności obsługi płuczka powinna pracować pomiędzy transporterem rolkowym T803t ustawionym po jej le­wej stronie i osuszaczem wentylato­rowym T803s ustawianym po jej prawej stronie.
 
Budowa
Płuczka T803p składa się z wanny i stendu płuczącego. Wanna na kołach wykonana jest z blachy kwasoodpornej. W wannie następuje proces płuka­nia a na wklęsłym jej dnie (poniżej przestrzeni roboczej) gromadzi się błoto. W przedniej ścianie wanny zastosowano łatwo otwierany właz o średnicy 200mm dla łatwego opróżniania i mycia wanny. Wewnątrz wanny umiesz­czana jest zanurzalna pompa, która wraz z dyszą łyż­wową zainstalowaną nad przestrzenią roboczą, służy do wstępnego spłuki­wania (wodą brudną z wanny) grubych zabłoceń i zanieczyszczeń. Pompa służy również do opróż­niania wanny z wyklarowanej wody (ponad sedy­mentowanym błotem) wprost do kanalizacji bez obawy jej zaczopowania.
Zainstalowana w wannie przelewowa rura odprowadza nadmiar wody do kanalizacji. Stend płuczący to pionowa konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, na której zamontowana jest przesuwnie karetka z rolkami. Pod rolkami, w konstrukcji nośnej wkręcone są dysze powietrzne. Karetka prze­su­wana jest pionowym siłownikiem pneumatycznym zasilanym poprzez ręczny zawór sterujący z małej sprężarki bezolejowej. Powietrze do dysz płuczących doprowadzone jest z dmuchawy dużej wydajności. Stend dodat­kowo jest wyposażony w dyszę łyżwową wstępnego spłukiwania i prysznic do ostatecznego płukania czystą wodą z wodociągu.
 
Zasada działania
Plastikową skrzynkę z ziemniakami stawiamy na rolkach karetki. Podnosząc do góry dyszę łyżwową załączamy au­toma­tycznie pompę zanurzalną i odstaną wodą z wanny spłukujemy wstępnie piach i błoto. Po opuszczeniu dyszy pompa się wyłączy. Ręczną dźwignią zaworu puszczamy powietrze na siłownik, który opuszcza skrzynkę z ziemnia­kami pod po­wierzchnię wody w wannie i wtedy automatycznie włącza się dmuchawa i przez dysze pod rolkami wy­dobywają się pę­cherzyki (bąble) powietrza intensywnie „bulgocąc” zawartością skrzynki. Po kilku (kilkunastu) sekundach, przestawia­jąc dźwignię zaworu, karetka ze skrzynką wyjeżdża ponad wodę, dmuchawa się wyłączy. Można ocenić efekty płukania, ewentualnie powtórzyć zanurzanie nawet kilkakrotnie, następnie spłukać resztki brud­nej wody za pomocą ręcznego prysznica - wodą wodociągową. Po zakończeniu pracy wodę z wanny można wypom­pować do kanalizacji. Wannę można wytoczyć na zewnątrz i po otwarciu włazu wygarnąć błoto.
 
Dane techniczne
Wysokość         1450 mm          Zailanie                   220 V                
Szerokość         780 mm           Moc sprężarki           1500 W  
Głębokość        880 mm            Moc dmuchawy        700 W
Masa               150 kg             Zużycie wody do 2 l na cykl 
Parametry
Podstawowe
Wysokość [mm]:1450
Głębokość [mm]:880
Szerokość [mm]:780
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.