D100 - ŁUKOMET

Pompa spalinowa SN

Pompa spalinowa SN

Producent: Łukomet
Model: D100, SN200
Opis produktu

Przeznaczenie

Pompownia służy do popowo­dziowego pom­powania z terenów zala­nych, przepompowy­wania sta­wów, na­wodnień zalewowych. Pom­pownia przezna­czona jest do pom­powania z ujęć powierzch­niowych gdzie lustro wody nie opada niżej jak 6 m od stanowiska pompy. Niezastą­piona jest tam, gdzie po­trzeba pom­pować z dużą wydaj­no­ścią a nie ma energii elek­trycznej lub nie­możliwy jest  pobór mocy na poziomie kilku­dziesięciu kilo­watów.

Budowa i kompletacja

Pompownia montowana jest na jednoosiowym podwoziu wykonanym z wielkogaba­rytowych profili zamkniętych stanowiących zbiornik paliwa o po­jemności 260 l. Po­siada resorowaną, hamowaną oś, za­czep kulowy z hamul­cem najazdowym i ręcznym,  oświetlenie dro­gowe do transportu za pojazdem samo­chodowym lub ciągnikiem rolniczym. Podwozie ma tele­skopowo wysu­wane nogi podporowe stabilizujące urzą­dzenie podczas pracy. Koła o wymiarach 205R14C. Na podwoziu za­montowany jest silnik wysokoprężny UR­SUS-PERKINS czterocylin­drowy o mocy 58 kW, sprzę­żony ela­stomero­wym sprzę­głem z jednostopniową pompą odśrodkową ROVATTI. Do zawadniania pompy głównej służy eżek­tor spalinowy. Posiada podwójny układ ssący f200 z szybkozłączami typu BAUER złożony z półela­stycznego węża PCV dłu­gości 2 m, rury długości 3 m, łukowego kosza ssącego z zaworem stopowym. Po stro­nie tłocznej pompa wyposa­żona jest w zawór odcinający i szybko­złącze f200 oraz 25 mb węża płaskiego 8”.. Układ auto­matyki zabezpiecza przed awarią co umożliwia pracę pompowni bez nadzoru.

Rozruch elektrycznym rozrusznikiem. Chłodzenie pły­nem, wentylator wydmuchowy. Filtr powietrza suchy. Wodna chłodnica oleju silnikowego. Całe wyposażenie mieści się na ramie pompowni.

Dane Techniczne:

Długość – 3900 mm        

szerokość – 1800 mm

wysokość – 1650 mm          

Masa bez paliwa 680 kg

Parametry pracy
TYP SIL­NIKA
TYP POMPY
OBROTY
[1/min]
WYDATEK
l/min
5000
5500
7000
9000
10000
M3/h
300
330
420
540
600
4390
SN200H
1800
H [m]
24
23
22
18
14
N [KM]
42
45
48
50
50
  
Parametry
Podstawowe
Wydajność [m3/h]:0 - 600
Wysokość podnoszenia [m]:24 - 0
Masa [kg]:680
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.