C000 - Pompownie ciągnikowe

Pompownia ciągnikowa do odwodnień PS-150/C1

Pompownia ciągnikowa do odwodnień PS-150/C1

Producent: Łukomet
Model: C001.PS150
Opis produktu
Przeznaczenie
Pompownia ciągnikowa PS-150/C1 przeznaczona jest do pompowania wody i innych cieczy zarówno czystych jak i zanieczyszczonych ciałami stałymi o średnicy nie większej jak 30 mm. Wykorzystywana jest przede wszystkim do odpompowania zastoisk wodnych z zalanych lub podtopionych pól uprawnych. Ważnym segmentem zastosowania jest również pompowanie wód popowodziowych w akcjach usuwania skutków powodzi zwłaszcza przez rolników i OSP. Ze względu na dużą wydajność PS-150/C1 ma zastosowanie podczas prac melioracyjnych do przepompowywania rowów jak również w gospodarce rybackiej do przepompowywania stawów rybnych. Pompownia może służyć do zasilania niskociśnieniowych systemów nawadniających (zalewowych, grawitacyjnych, bruzdowych i kropelkowych) czerpiących wodę z ujęć powierzch­niowych takich jak jeziora, rzeki, stawy, rowy a na­wet studnie głębi­nowe, w których lustro wody nie opada poni­żej 6 m od stanowiska pompy. Pompownia przeznaczona jest do współ­pracy z ciągnikiem rolniczym o mocy silnika minimum 30 kW (50 KM) wyposa­żonym w TUZ o udźwigu minimum 70 kN (700 KG) i WOM 540 obr/min.
Budowa i zasada działania
W wersji podstawowej pompownia montowana jest na spawanej, ocynkowanej ogniowo, stalowej ramie przy­stosowanej do trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika rolniczego. Na ramie zamontowany jest monoblok pompy wirowej, odśrodkowej z przekładnią zwiększającą 3,3 razy obroty WOM. Pompa odśrodkowa z wirnikiem otwartym jest konstrukcji samozasysającej. Króćce męskie: ssący HK196 i tłoczny HK159 to deszczowniane szyb­kozłącza dźwigniowe typu BAUER.
Stosując pompę do osuszania pól należy skorzystać z trzech pływających koszy ssących z płytą antykawitacyjną, podłączonych poprzez półelastyczne rury ssawne średnicy 110 mm z kolektorem głównej rury średnicy 200 mm. Taki układ ssący zapewni odpowiedni dopływ wody do pompy. Po stronie tłocznej możemy podłączyć nawet 500 m węża średnicy 150 mm uzyskując przepływ ponad 200 m3/h. Przed uruchomieniem pompy należy zapełnić ją wodą poprzez króciec tłoczny, po czym przypiąć wąż tłoczny i uruchomić WOM
Parametry
Podstawowe
Ciśnienie [Atm]:2,2
Wydajność [m3/h]:290
Obroty [1/min]:540
Pliki

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.