C000 - Pompownie ciągnikowe

Pompownia ciągnikowa T1-50

Pompownia ciągnikowa T1-50

Producent: Łukomet
Model: C000 T1-50
Opis produktu
Przeznaczenie i zakres stosowania
Pompownia T1-50 służy do pompowania wody z ujęć powierzchniowych takich jak stawy, jeziora, rzeki, zbiorniki retencyjne a nawet studnie w których lustro wody podczas pompowania nie opadnie poniżej 6 m od wlotu pompy. Pompowana woda musi być technolo­gicznie czysta, bez zanieczyszczeń chemicznych i me­chanicznych powyżej 40g/m3. Pompownia przezna­czona jest do zasilania wszelkich systemów nawad­niających wymagających dużego ciśnienia przy stosun­kowo małej wydajności. Szczególnie przydatna jest do zasilania małych systemów zraszaczowych lub deszczujących maszyn szpulowych z wężem średnicy 75, 82, 90 mm nieznacznie oddalonych i na pracujących na zbliżonej wysokości względem ujęcia wody. Systemy ta­kie mogą nawadniać uprawy warzywnicze, sadowni­cze, szkółkarskie, rolnicze, użytki zielone i inne. Ze względu na uzyskiwane ciśnienie i wydajność pompownia może służyć do gaszenia pożarów na 4 prą­downice. Pompownia przystosowana jest do współpracy z ciągnikiem rolniczym o mocy nie mniejszej jak 40 KM i wyposażonym w trzypunktowy układ zawieszenia i WOM – 540 obr/min.
  
Budowa, działanie i kompletacja
Na stalowej spawanej, ocynkowanej ogniowo ramie, zamonto­wany jest monoblok jednowirnikowej, pompy odśrodkowej z jednostopniowym multiplikatorem zwiększają­cym obroty WOM siedem razy. Korpus jest odlewem żeliwnym malowanym farbą epoksydową. Wirnik pompy ma średnicę zewnętrzną 210 mm, szczelinę na wylocie 6 mm, jest wykonany z żeliwa. Uszczelnienie wału pompy to sznur grafitowy. Koła zębate i łożyska multiplikatora pracują w oleju przekładniowym a jedna ściana przekładni jest chłodzona wodą z pompy co zapewnia umiarkowaną temperaturę pracy.
Króciec ssący pompy jest żeńskim szybkozłączem HK108. Na króćcu tłocznym zamontowana jest ręczna pompka membranowa służąca do podciśnieniowego zawadniania pompy głównej, manometr glicerynowy, zasuwa klinowa i szybkozłącze bagnetowe W75 lub dźwigniowe HK 89. Pompownia wyposażona jest w układ ssący złożony z łukowego kosza ssącego z zaworem stopowym HK 108, rury sztywnej 3 m i węża półelastycznego PVC 2m.
Przy zakręconej zasuwie tłocznej, ręczną pompą membranową zawadniamy pompę główną, uruchamiamy WOM ciągnika, otwieramy zasuwę i rozpoczynamy nawadnianie.
Dane Techniczne
Numer katalogowy
Typ
Obroty
[1/min]
WYDATEK
l/min
200
400
600
800
1000
m3/h
12
24
36
48
60
C000.T1-50
T1-50
500
H [m]
91
91
90
88
84
N [KM]
14,5
19,5
23,2
26,5
29,5
 
Wymagana moc ciągnika:                        - 40 KM              Wymiary transportowe
Średnica ukł. ssącego:                            - 110 mm             Długość rury:               - 3030 mm
Przyłącze tłoczne:                                  - W75                  Długość zespołu:          - 800 mm
Maksymalne odchylenie WOM:                 - 10O                           Szerokość:                  - 820 mm
Kierunek obrotów WOM:                          - prawy                Wysokość:                  - 1210 mm
Pozycja pracy:                                         - pozioma
Masa całkowita:           - ok.130 kg
Parametry
Podstawowe
Ciśnienie [Atm]:0 - 9
Wydajność [m3/h]:12 - 60
Obroty [1/min]:500
Moc [KM]:40
Pliki

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.