C000 - Pompownie ciągnikowe

Pompownia ciągnikowa T2-65

Pompownia ciągnikowa T2-65

Producent: Łukomet
Model: C000.T2-65
Opis produktu
Przeznaczenie
Pompownia T2-65 służy do pompowania wody z ujęć powierzchniowych takich jak stawy, jeziora, rzeki, zbiorniki retencyjne a nawet studnie w których lustro wody podczas pompowania nie opadnie poniżej 6 m od wlotu pompy. Pompowana woda musi być technolo­gicznie czysta, bez zanieczyszczeń chemicznych i me­chanicznych powyżej 40g/m3. Pompownia przezna­czona jest do zasilania  wszelkich systemów nawad­niających wymagających dużego ciśnienia przy stosun­kowo małej wydajności. Szczególnie przydatna jest do zasilania deszczujących maszyn szpulowych z wężem średnicy 63, 75, 82 mm znacznie oddalonych lub wy­soko pracujących względem ujęcia wody. Systemy ta­kie mogą nawadniać uprawy warzywnicze, sadowni­cze, szkółkarskie, rolnicze, użytki zielone i inne. Ze względu na uzyskiwane ciśnienie i wydajność pompownia może służyć do gaszenia pożarów na 4 prą­downice. Pompownia przystosowana jest do współpracy z ciągnikiem rolniczym o mocy nie mniejszej jak 45 KM i wyposażonym w trzypunktowy układ zawieszenia i WOM – 540 obr/min. 
 
Budowa, działanie, kompletacja
Na stalowej spawanej, ocynkowanej ogniowo ramie, zamonto­wany jest monoblok jednowirnikowej, pompy odśrodkowej z jednostopniowym multiplikatorem zwiększają­cym obroty WOM siedem razy. Korpus jest odlewem żeliwnym malowanym farbą epoksydową. Wirnik pompy ma średnicę zewnętrzną 240 mm, szczelinę na wylocie 7,5 mm, jest wykonany z żeliwa. Uszczelnienie wału pompy to sznur grafitowy. Koła zębate i łożyska multiplikatora pracują w oleju przekładniowym a jedna ściana przekładni jest chłodzona wodą z pompy co zapewnia umiarkowaną temperaturę pracy.
Króciec ssący pompy jest żeńskim szybkozłączem HK108. Na króćcu tłocznym zamontowana jest ręczna pompka membranowa służąca do podciśnieniowego zawadniania pompy głównej, manometr glicerynowy, zasuwa klinowa i szybkozłącze bagnetowe W75 lub dźwigniowe HK 89. Pompownia wyposażona jest w układ ssący złożony z łukowego kosza ssącego z zaworem stopowym HK 108, rury sztywnej 3 m i węża półelastycznego PVC 2m.
Przy zakręconej zasuwie tłocznej, ręczną pompą membranową zawadniamy pompę główną, uruchamiamy WOM ciągnika, otwieramy zasuwę i rozpoczynamy nawadnianie.
 

Dane Techniczne

Numer katalogowy
Typ
Obroty
[1/min]
WYDATEK
l/min
200
400
600
700
800
m3/h
12
24
36
42
48
C000T2-65
C000.T2-65
500
H [m]
112
112
108
103
95
N [KM]
19
24,2
30
32,8
35,4
 
Wymagana moc ciągnika:                          - 46 KM              Wymiary transportowe
Średnica ukł. ssącego:                              - 100 mm             Długość zespołu          - 800 mm
Przyłącze tłoczne:                                     - W75                  Szerokość:                  - 820 mm
Maksymalne odchylenie WOM:                   - 10O                       Wysokość:                  - 1240 mm
Kierunek obrotów WOM:                            - prawy              Długość rury               - 3030 mm
Masa całkowita:                                        - ok.135 kg         
Parametry
Podstawowe
Ciśnienie [Atm]:0 - 11
Wydajność [m3/h]:24 - 48
Obroty [1/min]:500
Moc [KM]:45
Pliki

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.