C000 - Pompownie ciągnikowe

Pompownia ciągnikowa T2K65/2

Pompownia ciągnikowa T2K65/2

Producent: rovatti
Model: C000.T2K65
Opis produktu
Przeznaczenie
Pompownia T2K65/2 służy do pompowania wody z ujęć powierzchniowych takich jak stawy, jeziora, rzeki, zbiorniki retencyjne a nawet studnie w których lustro wody podczas pompowania nie opadnie poniżej 5 m od wlotu pompy. Pompowana woda musi być technolo­gicznie czysta, bez zanieczyszczeń chemicznych i me­chanicznych powyżej 40g/m3. Pompownia przezna­czona jest do zasilania wszelkich systemów nawad­niających wymagających dużego ciśnienia przy stosun­kowo małej wydajności. Szczególnie przydatna jest do zasilania deszczujących maszyn szpulowych z wężem średnicy 63, 75, 82 mm znacznie oddalonych lub wy­soko pracujących względem ujęcia wody. Systemy ta­kie mogą nawadniać uprawy  warzywnicze, sadowni­cze, szkółkarskie, rolnicze, użytki zielone i inne. Ze względu na uzyskiwane ciśnienie i wydajność pompownia może służyć do gaszenia pożarów na 4 prą­downice.  Pompownia przystosowana jest do współpracy z ciągnikiem rolniczym o mocy nie mniejszej jak 60 KM  i wyposażonym w trzypunktowy układ zawieszenia i WOM – 540 obr/min.
Budowa, działanie, kompletacja
Na stalowej spawanej, ocynkowanej ogniowo ramie, zamonto­wany jest monoblok dwuwirnikowej, pompy odśrodkowej z jednostopniowym multiplikatorem zwiększają­cym obroty WOM sześć razy. Korpus jest odlewem żeliwnym malowanym farbą epoksydową. Uszczelnienie wału pompy dławicą sznurową. Koła zębate i łożyska multiplikatora pracują w oleju przekładniowym a jedna ściana przekładni jest chłodzona wodą z pompy co zapewnia umiarkowaną temperaturę pracy.
Króciec ssący pompy jest żeńskim szybkozłączem HK108. Na króćcu tłocznym zamontowana jest ręczna pompka membranowa służąca do podciśnieniowego zawadniania pompy głównej, manometr glicerynowy, zasuwa klinowa i szybkozłącze bagnetowe W75 lub dźwigniowe HK 89. Pompownia wyposażona jest w układ ssący złożony z łukowego kosza ssącego z zaworem stopowym HK 108, rury sztywnej 3 m i węża półelastycznego PVC 2m.
Przy zakręconej zasuwie tłocznej, ręczną pompą membranową zawadniamy pompę główną, uruchamiamy WOM ciągnika, otwieramy zasuwę i rozpoczynamy nawadnianie.
Dane Techniczne
Numer katalogowy
Typ pompy
Obroty
[1/min]
WYDATEK
l/min
400
600
700
800
900
m3/h
24
36
42
48
54
C000,T2K65
T2K65/2
510
H [m]
149
146
137
131
122
N [KM]
33
39
42
44
46
Wymagana moc ciągnika:                       - 60 KM              Wymiary transportowe
Średnica ukł. ssącego:                            - 100 mm           Długość zespołu         - 1000 mm
Przyłącze tłoczne:                                   - W75                Szerokość:                  - 820 mm
Maksymalne odchylenie WOM:                - 10O                      Wysokość:                 - 1240 mm
Kierunek obrotów WOM:                         - prawy               Długość rury               - 3030 mm
Masa całkowita:                                      - ok.169 kg
Parametry
Podstawowe
Ciśnienie [Atm]:0 - 14,4
Wydajność [m3/h]:0 - 54
Obroty [1/min]:510
Moc [KM]:60
Pliki

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.