C000 - Pompownie ciągnikowe

Pompownia ciągnikowai T800SP

Pompownia ciągnikowai T800SP

Producent: Łukomet
Model: C000.T800SP
Opis produktu
Przeznaczenie i zakres stosowania
Pompownia T800SP służy do zasilania w wodę systemów nawodnień upraw warzywniczych, szkółkarskich, sadow­niczych, itp. Pompowanym medium może być woda użytkowa czysta technolo­gicznie, chemicznie i mecha­nicznie nieagresywna o maks. zawartości części stałych do 40g/m3, o tem­peraturze 0 - 40 OC. Przystosowana jest do napędu od ciągnika rolniczego poprzez wał przegu­bowo-teleskopowy, do zamocowania na 3-punkt. ukła­dzie zawieszania. Pompownię należy stosować do pom­powania wody z powierzchniowych ujęć wody, (lub nawet studni) gdzie poziom wody podczas pompowania nie opada poniżej 6 m od pompowni.
Najczęściej zasila dużą deszczownię szpulową z wężem o średnicy 100 - 140 mm lub kilka mniej­szych (nawet wtedy gdy deszczownia jest znacznie oddalona od pompowni) lub pojedyncze działka wodne dużej wydajności (dysza do 32 mm).
Budowa i działanie:
Na stalowej, spawanej, ocynkowanej ogniowo, podstawie przystosowanej do TUZ ciągnika rolniczego, zamonto­wany jest monoblok pompo-multiplikatora firmy FERRARI. Do kołnierzowego króćca ssącego przykręcony jest stalowy, ocynkowany ogniowo dyfuzor z żeńskim szybkozłączem BAUER HK133. Na kołnierzu tłocznym pompy nabudowane jest kolano z zasuwą klinową 3”, zakończone standardowo przyłączem STORZ W75 lub dowolnym zleconym przez klienta. Do kołnierza zamocowana jest membranowa, ręczna pompka służąca do zawadniania układu ssącego i komory wirnika pompy głównej. Do pomiaru ciśnienia zastosowano manometr glicerynowy o zakresie wskazań do 1,6 MPa. Standardowy układ ssący to: rura półplastyczna PVC125 długości 2m, deszczowniana rura stalowa ocynkowana 5”, kosz ssący łukowy z zaworem stopowym i sitem o oczkach 9 mm. Wszystkie elementy układu ssącego mają szybkozłącza dźwigniowe typu HK133. Multiplikator chłodzony wodą.
Po zmontowaniu układu ssącego zanurzeniu w wodzie, przy zamkniętej zasuwie i otwartym zaworku pompki, pompujemy do pełnego zawodnienia pompy głównej, zamykamy zaworek, uruchamiamy WOM ciągnika, powoli otwieramy zasuwę tłoczną. Przed zakoń­czeniem pracy powoli zamykamy zasuwę tłoczną i dopiero przy zamkniętej wyłączamy WOM.
Wymagana moc ciągnika:                             - 80 KM                Wymiary transportowe
Średnica ukł. ssącego:                                  - 125 mm              Długość:                    - 3040 mm (rura)
Przyłącze tłoczne:                                        - W75                   Szerokość:                  - 820 mm
Maksymalne odchylenie WOM:                      - 10O                          Wysokość:                 - 1360 mm
Masa całkowita:                                          - ok.180 kg
Parametry
Podstawowe
Ciśnienie [Atm]:0 - 13
Wydajność [m3/h]:0 - 120
Obroty [1/min]:540
Moc [KM]:80
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.