T100 - Pompy popowodziowe

Pompownia pływająca

Pompownia pływająca

Producent: Łukomet
Model: T142, lodzio
Opis produktu
Przeznaczenie
Pompownia pływająca produkcji ŁUKOMET prze­znaczona jest do pompowania wody technologicz­nie czystej oraz ze sporadycznie trafiającymi się zanieczyszczeniami o średnicy nie większej jak 20 mm. Najczę­ściej wykorzystywana jest do odpom­powywania terenów popo­wodziowych, przepom­powywania stawów, awaryjnego odwadnia­nia tere­nów depresyjnych itp.. Pom­pownia ze względu na osiągane parametry szczególnie jest przy­datna do pompowania wody z wielką wydajnością na nie­wielkie odległości w terenach gdzie ze względu na trudny dostęp niemożliwe jest wykorzystanie in­nego sprzętu. Pompownia przeznaczona jest do wodowania na terenie zalanym.   
 
Budowa.
Pompa wielkiej wydajnośći składa się zasadniczo z podwozia i  zespołu pompy spalinowej z pływakami. Podwozie stanowi 4-o kołową przyczepę z kołami pneuma­tycznymi z hakiem do holowania za pojazdem sa­mochodowym. W skład zespołu pompy spalinowej wchodzi silnik diesla C490 sprzęgnięty z pompą OSA400, obudowa z pływakami, układ tłoczny z wężem D.350 mm. Pompownia pozwala na uzy­skanie wydajności 1500 m3/h przy podnoszeniu 8 m. W celu pompowania należy zjechać całym ze­stawem do wody w dogodnym miejscu i zwodować zespół pompy.
Obsługa pompowni z łódki i z powierzchni pływa­ków. 
 
ŁODZIOPOMPA
W ŁUKOMET opracowano system ratownictwa powodziowego oparty na łodziopompie. ŁODZIO­POMPA to wbudowana pompa wysokiej wydajności pływająca w kadłub ślizgowej łodzi motorowej. W czasie pływania pom­pownia służy do napędu łodzi z wykorzystaniem pędnika strugowodnego (wodnoodrzutowego) pozwala­jącego osiągać prędkości ponad 50km/h bardzo dużą zwrotność i pływalność po wodzie głębokości zale­dwie 30cm. Na czas wypompowywania wody z zalanych terenów zamiast dyszy pędnika montowany jest dyfuzor z wielkogabarytowym wężem „flat” pozwalając uzyskać wydajność pompowania do 500l/s.
Parametry
Podstawowe
Wydajność [m3/h]:1500
Wysokość podnoszenia [m]:8
Pliki

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.