T400 - Beczkowozy specjalizowane

Przyczepa do transportu i dystrybucji oleju

Przyczepa do transportu i dystrybucji oleju

Producent: Łukomet
Model: T420,2
Opis produktu
Przeznaczenie
Cysterna T420 przeznaczona jest do transportu i dystrybucji oleju maszynowego. Została zaprojek­towana i wykonana w kilku eg­zemplarzach na zamówienie KWB Bełchatów gdzie wykorzystywana jest do dowożenia w trudnych wa­runkach kopalni odkrywkowej oleju przekładniowego do koparek i transporterów. 
 Dzięki zastosowaniu pompy o ciśnieniu 20 bar i napędzanego hydraulicznie zwijadła z czterdziestometrowym wężem, możliwe jest pom­powanie oleju na do­wolne odległości i na wysokość przekraczającą 20 m z wydajno­ścią do 40 l /min. Cy­sterna T420 przeznaczona jest do współpracy z ciągnikiem rol­niczym klasy minimum 0,9 wy­posażonym w dolny zaczep transportowy do rolniczych przy­czep jednoosiowych o udźwigu minimum 12 kN, wałek od­bioru mocy o obrotach 540 obr/min, układ zewnętrznego hamulca pneumatycznego 0,6 MPa, instalację elektryczną 12 V. Cysterna przeznaczona jest do użytkowania w warunkach terenowych ale posiada również homologację dopuszczającą do poruszaniu
się po drogach publicznych.
 
Zasada działania i obsługa.
Cysterną, zagregatowaną z ciągnikiem rolniczym napełniamy olejem i holujemy możliwie jak najbliżej maszyny, którą chcemy zatankować. Ze szpuli roz­wijamy wymaganą długość węża i umieszczamy wylewkę
pistoletu w zbiorniku. Włączamy WOM ciągnika. Pompa zębata, napędzana z WOM poprzez multiplikator zwiększający obroty, pobiera olej z cysterny i tłoczy ją pod ciśnieniem poprzez złącze obrotowe szpuli i wąż długości 40 m do pistoletu z zaworem odcinającym. Po zamknięciu zaworu pistoletu, wzrastające ciśnienie w wężu otworzy zawór przele­wowy i obieg wody zostaje zamknięty w obwodzie cysterna-pompa-cysterna aż do momentu wyłączenia WOM. Wąż na szpulę nawijany silnikiem hydraulicznym zasilanym z zewnętrznej hydrauliki ciągnika poprzez układ zaworów zapewniających wybór odpowiedniej siły i prędkości zwijania. Właściwe nawinięcie węża w kilku warstwach zapewnia śrubowy układacz węża. Szpula posiada hamulec i blokadę zabezpieczającą przed samoczynnym rozwijaniem. 
 
Dane techniczne
Długość całkowita                   4800     mm       Instalacja pneumatyczna                      0,6       MPa
Szerokość całkowita                2050     mm       Instalacja elektryczna                           12        V
Wysokość całkowita                 2100     mm      Średnica zaczepu                                 50        mm
Masa własna                          1200     kg         Obroty WOM na pompę                      540     obr/min
Ogumienie                            400/60x15,5         Współpraca z ciągnikiem                     0,9       T
Ciśnienie w oponach                 0,2    MPa         Pojemność zbiornika                            2500    l
Wydajność pompy                    40        l/min
Ciśnienie maksymalne               20        bar
Długość węża                           40        m
Parametry
Podstawowe
Obroty WOM [obr/min]:540
Wydajność pompy [l/min]:40
Wysokość podnoszenia [m]:63
Pojemność zbiornika [ltr]:2500
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.