T400 - Beczkowozy specjalizowane

Przyczepa gaśnicza

Przyczepa gaśnicza

Producent: Łukomet
Model: T443
Opis produktu
Pzeznaczenie
Przyczepa gaśnicza przeznaczona jest zwłaszcza dla ochotniczych straży pożar­nych działających na terenach wiejskich gdzie wśród strażaków ochot­ników znajdą się tacy, którzy do akcji gaśniczej użyczą własnego ciągnika rolniczego dużej mocy. Przyczepa gaśniczama również zasto­sowanie w jednostkach leśnych i zakładach rol­nych, które dysponują ciągnikami. Przyczepa gaśnicza w swojej wer­sji podsta­wowej T400 przeznaczona jest do ma­gazynowa­nia i trans­portu ponad 7000 l wody do gaszenia pożarów. W wersji pompowej T441 - wyposa­żona w pompę napę­dzaną od wałka odbioru mocy cią­gnika sama się zatankuje z ujęcia powierzchniowego, a na miej­scu pożaru pompa poda wodę pod ciśnieniem 0,8 MPa dla 4 prądownic. W wersji pompowo-działkowej T442 kierowca cią­gnika operując z kabiny radiowym dżojsti­kiem może sam kierować działkiem wodnym o zasięgu do 40 m ga­sząc pożar przez 10 - 12 minut do wyczerpania wody w beczce. W wersji pełnej T443 posiada pełne wyposażenie wozu bojowego.  Przyczepa gaśnicza przeznaczona jest do współpracy z ciągnikiem rolniczym o mocy mini­mum 70 KM, wyposażonym w dolny zaczep transportowy do przyczep jednoosiowych, pneumatyczny układ ha­mulcowy, instalację elektryczną 12V, wałek odbioru mocy 540 obr/min. Agregatowana może być z ciągnikami o prędkości maksymalnej do 40 km/h. Dzięki współpracy z ciągni­kiem rolniczym jest pojazdem wybitnie terenowym a więc może być używany zarówno do gaszenia zabudowań przy drogach utwardzonych jak i pożarów leśnych, zbóż i słomy na polach, su­chych traw, ugorów, torfowisk, składowisk, wysypisk.
 
Budowa i zasada działania
Na jednoosiowym ocynkowanym podwoziu o szerokoprofilowych, niskociśnieniowych oponach, nabudowana jest stalowa, ocynkowana ogniowo, bezciśnieniowa beczka o przekroju eliptycznym. Beczka o pojemności użytecznej ponad 7000 l ma wewnętrzne przegrody zapobiegające dynamicznemu (gwałtownemu) przemieszczaniu wody podczas transportu a zarazem stanowiące konstrukcję nośną. Beczka w wersji podstawowej ma jedynie króćce STORZ do napełniania z zewnętrznej motopompy lub hydrantu oraz króćce do podłączenia zewnętrznej moto­pompy podającej wodę na prądownice. W wersji pompowej - na dyszlu zainstalowana jest ssąco-tłocząca pompa Roots’a wraz z orurowaniem i zaworami pozwalającymi na napełnianie jak wyżej, samotankowanie z powierzch­niowych ujęć wody, przepompowywanie wody (również z zanieczyszczeniami średnicy do 30 mm) z wydajnością do 1100 l/min przy ciśnieniu do 0,8 MPa bez wykorzystania beczki, podawanie wody (również ze środkami piano­twórczymi) z własnej beczki na węże zakończone nawet czterema prądownicami. W wersji pompowo-działkowej oprócz wyposażenia jak wyżej - na beczce montowane jest dalekosiężne działko sterowane zdalnie (radiowo) o kącie obrotu 360o i pochyle od -30o do +90o. Przewidziano wersję z działkiem sterowanym przez operatora ręcz­nie z podestu za beczką między szafkami lub na balkonie na beczce z interkomem do komunikacji z kierowcą.
Każda z powyższych wersji przyczepy gaśniczej oprócz standartowego wyposażenia trakcyjnego (ho­mo­logacja) zezwalającego na poruszanie się po drogach publicznych za ciągnikiem rolniczym posiada lampy bły­skowe, sygnał dwutonowy, gaśnicę proszkową 12 kg. Zbiornik wody i zabudowa sprzętu malowana na kolor czer­wony RAL3000, błotniki i zderzak na biało. Zbiornik jest wyposażona w układ przeciwzamarzania zasilany  220V/24V (umożliwia garażowanie w nieogrzewanym pomieszczeniu w zimie). Dla wersji pełnej przewidziano   zabudowy a w nich: kosz ssawny, węże ssawne 4 szt, węże tłoczne 17szt, prądownice 4 szt, rozdzielacze 2 szt, drabina nasadowa 3 częściowa, bosak, szpadel, łopata, łom, topór, siekiera, pilarka do drewna, aparaty powietrzne.
 
Dane techniczne:
Długość                                   mm      4750                 Nacisk na oś                           kN       < 80
Długość z koszem                     mm      5300                 Nacisk na dyszel                     kN       < 18
Szerokość                                mm      2200                 Ogumienie                             550/60-22,5 16PR
Wysokość                                mm      2100                 Ciśnienie w oponach                0,2 MPa
Wysokość z działkiem               mm      2500                 Wsp. z ciągnikiem                    KM     > 70
Masa bez wody                        kg      2000                   Dop. prędkość max                     km/h     < 40
Masa z wodą                            kg      9500                  Pojemność beczki                     m3        7,5
 
Pompa samozasysająca VL-14
Obroty z WOM do 540 obr/min     
Wydajność użyteczna do 1100 l/min       
Ciśnienie do 0,8 MPa
Parametry
Podstawowe
Obroty z WOM [obr/min]:540
Wydajność użyteczna [l/min]:1100
Ciśnienie [MPa]:0,8
Pojemność beczki [m3]:7,5
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.