идея

Koncepcja 
A310
 
Specjaliści ŁUKOMET-u mając najbogatsze w kraju doświadczenie w nawadnianiu upraw polowych są w stanie przedstawić koncepcję nawadniania każdym systemem, każdą technologią, każdej uprawy i każdego pola  -  pod warunkiem posiadania dostępu do wody i sprecyzowania przez klienta odpowiedzi na wiele istotnych w tym zakresie pytań zawartych w ankiecie A200.
 
Dla opracowania koncepcji wystarczy nam opracowana Ankieta A200  przesłana e-mailowo lub tradycyjnie pocztą wraz z planami  – nie musimy być u ciebie, nie musisz  przyjeżdżać do nas !!!
Na podstawie tych danych przedstawimy bezpłatnie (e-mailowo, telefonicznie, faksem lub pocztą)  propozycję rozwiązania tematu z oszacowaniem przybliżonych kosztów. Jeżeli przedstawiony system (urządzenie lub maszyna) i jego koszt pokrywają się z Twoimi oczekiwaniami – możemy wspólnie  inwestować w doradztwo, koncepcję, projekt lub po prostu możesz dokonać zakupu.
Jeżeli nie chce Ci się opracować ankiety lub uznasz, że dla opracowania prawidłowej „koncepcji”, niektóre tematy z „ankiety” trzeba przedyskutować u Ciebie na miejscu,  potrzebna jest wizja lokalna w Twoim gospodarstwie to skorzystaj z  Doradztwa i konsultacji   A300  - my możemy wszystko ustalić sami lub wspólnie z Tobą  -  ale może to być kosztowne zwłaszcza kiedy zażyczysz sobie naszej wizyty i projektów a zakupy zrobisz u konkurencji. My już widzieliśmy setki ujęć wody, pól i różnorodnych upraw. Sądzę, że nic nas u Ciebie nie zaskoczy. Natomiast wizyta w ŁUKOMET w Całowaniu może być dla Ciebie bardzo interesująca; bo można zobaczyć tutaj większość urządzeń z oferty nawet w pracy.
 
Opracowana na piśmie koncepcja będzie zawierała:
  1. Dane zebrane w ankiecie przez klienta na podstawie których opracowano koncepcję
  2. Uzupełniające założenia jakie należało poczynić aby można było przedstawić koncepcję
  3. Wymagania jakie należy spełnić aby system mógł właściwie pracować
  4. Propozycja rozwiązania tematu, wskazanie najwłaściwszego systemu.
  5. Wykaz  maszyn, urządzeń i materiałów. Przybliżony koszt całości.
  6. Wykaz koniecznych do wykonania prac towarzyszących.
  7. Opis sposobu posługiwania się systemem.
 
Koszty opracowania takiej jedno lub kilkustronicowej (dla dużych projektów)  koncepcji  (np. niezbędnej do wykonania operatu wodnoprawnego)  sporzą­dzonej  na podstawie przekazanych danych z ankiety bierze na siebie ŁUKOMET.
 Jeżeli klient zażyczy sobie kilka wariantów np. desz­czownia mostowa, deszczownie szpulowe, nawodnienie kropelkowe, to koncepcja do każdego innego sys­temu będzie kosztowała  500 zł +VAT.  Jeżeli klient sobie życzy aby dla opracowania koncepcji być u niego, dane zebrać samemu,  skonfrontować dane  w terenie, wykonać rozpoznania, badania, analizy, to pociągnie to za sobą dodatkowe koszty. Koszty te będą  zafakturowane ale ich suma będzie odjęta częściowo lub w całości  przy fakturowaniu zakupionych w ŁUKOMET urządzeń. Aby nie ponieść ich kosztów należy zakupić w ŁUKOMET system na­wadniający o wartości 33 razy większej od poniesionych kosztów doradztwa i koncepcji razem wziętych.
Wartość faktur za doradztwo i koncepcję odliczamy od faktury za sprzęt do 3% wartości sprzętu.
 
Dla opracowania właściwej koncepcji jak również dla prawidłowego doradztwa najlepiej wypełnić opra­cowaną w ŁUKOMET ankietę,  w której między innymi należy podać: dane kontak­towe, numery działek i ich lokalizacja lub plan pól (może być szkic odręczny ale w skali)  z naniesionymi wymiarami, odległościami, różnicami wysokości,  wiadomości o ukształtowaniu terenu , o przeszkodach na polu, o glebie, o lokalnym klimacie (opady temperatury, wiatry w okresie wegetacji), o uprawianych roślinach, o planowanym płodozmianie, o technologii uprawy, o planowanych innych funkcjach systemu (nawadnianie technologiczne, przeciw przymrozkowe, ochronne), o wodzie do nawodnień, wydajności źródła wody, czystości wody, o pozwole­niu na pobór wody do nawodnień, o preferowanych systemach nawadniania i  jakie argumenty uzasadniają te preferencje,  o możliwościach pokrycia zapotrzebowania energii do napędu pomp (możliwość zasilania i stosowania pomp elektrycznych,  posiadane ciągniki do napędu pomp ciągnikowych). Przyszły użytkownik systemu musi zadeklarować stopień własnego zdyscyplinowania i czasu, jaki może poświęcić na nawad­nianie.
                                                                                                           Zapraszamy do Całowania

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.