F400 - Rurociągi podziemne

Rurociągi ciśnieniowe PVC

Rurociągi ciśnieniowe PVC

Producent: Łukomet
Model: F410
Opis produktu
Przeznaczenie i zakres stosowania
Rurociągi PVC służą do budowy podziemnych odcinków desz­czownianych linii przesyłowych. Deszczowniana linia przesyłowa ma za zadanie przesłać pod ciśnieniem, wodę z pompowni zlokali­zowanej przy źródle do urządzeń nawadniających zlokalizowanych na polu. Rury PVC można stosować do przesyłu mediów innych niż woda. Są lekkie, łatwe w montażu, trwałe, nie ulegają korozji che­micznej, nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, dzięki gład­kości powierzchni dają małe opory przepływu, dodrze znoszą dłu­gotrwałe naprężenia. Rury PVC przeznaczone są do transportu me­diów w zakresie temperatur 0oC – max 40oC. Nie przepuszczają światła, lecz narażone na działanie promieni słonecznych (UV), mogą ulec odbarwieniu. Wymagają ułożenia poniżej strefy przemarzania.
 
Budowa i montaż
Rury produkowane są z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U o gęstości 1350–1460 kg/m3 i liczbie k=67. Sześciometrowe rury posiadają na jednym końcu kielich z zamontowaną fabrycznie uszczelką wargową z elastomeru. Rury w odstępach co 1mb są oznakowane. Łączenie polega na wsunię­ciu bosego końca rury w kielich. Połączenie takie jest rozłączne dlatego też rurociągi należy zabezpieczać przed rozsuwaniem odpowiednio stabilnym wyparciem. Wodociągowe rury ciśnieniowe najczęściej występują w kolorze ciemno szarym. Do czerpania wody z rurociągu ŁUKOMET wykonuje na zamówienie hydranty stalowe i z kształtek PCV.
 
Dane techniczne dla rur PCV
Ciśnienie
robocze MPa
SDR 41
Przepustowość       [m3/h]
(przy stratach
25m/1000 m)
0,63
nr katalogowy
gr. ścianki
masa 1 mb
UF12.6/90
2,8
1,16
     30
UF12.6/110
2,7
1,40
     55
UF12.6/160
4
3,43
    120
UF12.6/225
5,5
6,00
    300
UF12.6/315
7,7
10,85
    850
 
Ciśnienie
robocze MPa
SDR 26
Przepustowość       [m3/h]
(przy stratach
25m/1000 m)
1,0
nr katalogowy
gr. ścianki
masa 1 mb
UF12.10/90
4,3
1,43
     30
UF12.10/110
4,2
2,15
     55
UF12.10/160
6,2
4,40
    120
UF12.10/225
8,6
8,68
    300
UF12.10/315
12,1
16,28
    850
 
 
Ciśnienie
robocze MPa
SDR 21
Przepustowość       [m3/h]
(przy stratach
25m/1000 m)
1,25
nr katalogowy
gr. ścianki
masa 1 mb
UF12,12/110
5,3
2,60
     55
UF12,12/160
7,7
5,50
    120
UF12,12/225
10,8
10,90
    300
 
Ostatnia cyfra po znaku / z numeru katalogowego odpowiada średnicy rury   np.: rurze o średnicy 160 mm przypisano numer katalogowy UF12.xx/160.
Parametry
Podstawowe
Ciśnienie pracy [Atm]:0,6 - 1,25
Grubość ścianki [mm]:2,8 - 12,1

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.