Warsztatowe

Stacja oczyszczania wody mobilna - Irriga

Stacja oczyszczania wody mobilna - Irriga

Producent: Łukomet
Model: K220
Opis produktu
Przeznaczenie
Stacje oczyszczania wody przeznaczone są do filtrowania wody używanej w ogrodnictwie i szkółkarstwie do nawodnień kropelkowych i mikrozraszaczowych z zanieczyszczeń frakcją mechaniczną. W zależności od stosowanych wsadów filtracyjnych piaskowych lub żwiro­wych filtr oczyszcza wodę z zanieczyszczeń mechanicznych mineralnych ta­kich jak drobiny piachu, mułu, oraz biologicznych takich jak glony i mikroor­ganizmy słodkich wód powierzchniowych. Z odpowiednim drobnoziarnistym wsadem używane są również do filtrowania wód głębinowych po uprzednim napowietrzeniu w systemach odżelaziaczy. Z reguły pracują jako filtry pospieszne w instalacjach ciśnieniowych o ciśnieniu nie wyższym niż 0,6 MPa.
 
Budowa i zasada działania
Budowa i zasada działania Na podstawie z kształtowników stalowych posadowione są 3 zbiorniki, które są głównym elementem roboczym stacji. Zbiorniki z wbudowanymi dyszami filtracyjnymi posiadają dwuwarstwowy wsad filtracyjny. Gruboziarnisty żwir pokrywa 3 cm warstwą powierzchnię dysz filtracyjnych służąc jako oparcie dla drobnoziarnistego wkładu filtracyjnego. Na zbiornikach zamontowane są zawory hydrauliczne sterujące przepływem. Do zaworów dołączona jest armatura PE, z przyłączem, odpowietrznikiem i manometrem, stanowiąca kolektor dolotowy. U spodu zbiorników na wyjściu przyłączona jest armatura PE stanowiąca kolektor wylotowy, który zakończony jest zaworem odcinającym. Za zaworem zainstalowano zestaw fertygacyjno doczyszczający: kolektor ze stali nierdzewnej, filtr dyskowy (1 lub 2) z szybkozłączem i inżektor z bajpasem. Pracą zaworów hydraulicznych zarządza sterownik elektroniczny. Strumień zanieczyszczonej wody tłoczonej przez kolektor dolotowy, rozdzielany jest równomiernie na trzy zbiorniki, przepływa przez złoże pozostawiając większe zanieczyszczenia, przepływa przez filtr dyskowy dla dokładniejszego filtrowania i opuszcza stację. Płukanie filtrów odbywa się sekwencyjnie, po kolei dla każdej sekcji. Może być załączanie z manometru różnicy ciśnienia po osiągnięciu różnicy ciśnień (0-1,0 bar) między kolektorami lub po odliczeniu przez sterownik zaprogramowanego czasu między cyklami (0-24h). Po otrzymaniu sygnału o płukaniu przestawia się zawór hydrauliczny 3-drogowy na zbiorniku 3. Surowa woda filtruje się przez zbiorniki 1-2 i czystą wodą płukany jest zbiornik 3. Brudna woda wydobywa się przez zawór na 3 zbiorniku na zewnątrz układu. Po przestawieniu samoczynnym zaworów podobnie płukany jest pojedynczo zbiornik 2 i 1. Dla uniknięcia anomalii na instalacji nawodnieniowej związanych ze spadkiem ciśnienia poza filtrami, podczas płukania samoczynnie włącza się zawór odcinający wypływ. Filtry żwirowo piaskowe łączone są w baterię filtrów. Ze względu na optymalizację procesu płukania najwłaściwszym jest stosowanie w jednej baterii dwóch lub więcej filtrów. Stosowanie pojedynczego filtru wymusza płukanie go brudną wodą lub zainstalowanie zbiornika hydroforowego na czystą wodę.
Zestaw filtów zasilany jest przez pompownie elektryczną MEW7,5/40BN 5,5 kW o wydajności Q=25m3/h i podnoszeniu H=42m. Posiada układ zawadniania z pompką próźniową, króciec ssący, króciec tłoczny i instalacja elektryczna z centralką zabezpieczającą EURO-2.

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.