R100 - Sport, ogrody

Systemy nawadniania murawy boisk sportowych

Systemy nawadniania murawy boisk sportowych

Producent: Łukomet
Model: R120
Opis produktu
Pięknie zaprojektowane, wykonane wielkim nakładem pracy i środków własnych tracą swoją funkcję po pierwszym tygodniu nieprzerwanej suszy. Podstawą do życia roślin jest zapewnienie im wody podanej w odpowiednich ilościach i odpowiednim czasie. W polskim klimacie są lata, w których w pewnych okresach wody jest dosyć a nawet nadmiar, ale doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że nawadnianie roślin jest nieodzowne. W okresie lata każdy 1000m2 trawnika w ciągu każdej doby zużywa 3m3 (300 wiader wody). Aby proces suszenia nie pogłębiał się, należy, co kilka dni wlać kilkudniową dawkę wody tak, aby nawilżyć strefę korzeniową roślin. Dobranie odpowiedniego systemy i parametrów jego pracy najlepiej powierzyć
 ŁUKOMET-owi, najlepiej już na etapie projektowania boiska. My każdy ogród czy boisko traktujemy indywidualnie uwzględniając jego funkcje, specyfikę położenia, warunki glebowe i klimatyczne.
Każdy system nawadniania składa się z trzech elementów; A – ujęcie wody z pompownią B – rurociąg doprowadzający wodę od pompy do ogrodu, C – instalacja i urządzenia aplikujące i rozdeszczowujace wodę. Dodatkowo D – automatyka sterująca.
 
A – Często korzysta się z ujęcia wody z hydrantu wodociągowego; słono płacąc za chlorowaną wodę o małej wydajności i małym ciśnieniu niekiedy zmuszającym do stosowania małych pomp wspomagających. Dla średnich i dużych parków i powierzchni trawiastych najlepiej zbudować własne ujęcie w postaci studni abisynki, studni głębinowej, ujęcia wody powierzchniowej ze stawu lub rzeki. Jako pompy najlepiej używać elektrycznej pompy głębinowej, nabrzeżowej lub pływającej. Niekiedy stosowane są peryferalne małe pompy spalinowe. Wybór pompy i dobór jej parametrów należy skonsultować ze specjalistami ŁUKOMET-u najpóźniej na etapie wiercenia studni i budowy ujęcia.
B – Rurociąg przesyłowy to przede wszystkim straty ciśnienia powstałe na skutek przepływu wody na trasie od pompy do elementów deszczujących. Straty ciśnienia spowodowane geometryczną różnicą poziomów pomiędzy lustrem wody a zraszaczem są od nas niezależne i niemożliwe do zmiany (każde 10m, różnicy poziomów to strata 1 bar). Straty powstające na skutek przepływu wody w rurach są tym większe im dłuższy i cieńszy jest rurociąg. Ponadto należy uwzględnić straty miejscowe w kolanach, trójnikach złączkach, przewężeniach rurociągu a zwłaszcza wodomierzu, filtrze, zaworach. W praktyce dobór średnicy rurociągów jest kompromisem pomiędzy dużym kosztem inwestycyjnym rurociągów grubych a kosztem pompy o większym ciśnieniu a więc i większej mocy.
C - W nawodnieniu boisk i muraw sportowych rzadko stosowany jest system podsiąkowy z węży kroplowych czy pocących się. Polega on na rozłożeniu pod warstwą murawy rurek z kroplownikami lub rurek przepuszczających wodę (pocących się). System drogi w zakupie, stosunkowo zawodny i o dużej nierównomierności dostępu do wody.
Najczęściej stosowane jest deszczowanie odgórne:
1.        Deszczownią szpulową (zalety: mobilność, równomierny opad, zastosowanie na kilku boiskach, mały nakład finansowy, mała pracochłonność, stosunkowo małe zapotrzebowanie jednostkowe wody.)
 
2.        Instalacja ze zraszaczami wynurzanym z napędem turbinkowym lub młoteczkowym (zalety; znikomy nakład pracy, w połączeniu ze sterownikiem, deszczowanie automatyczne wg programu, wady: stosunkowo duży nakład inwestycyjny, instalacja stała)
 
3.        Jeden duży zraszacz na statywie podłączony wężami płaskimi strażackimi (zalety: stosukowo tani w zakupie, wady: duża nierównomierność opadu, duża pracochłonność, znaczne zapotrzebowanie wody 26m3/h i duże ciśnienie min. 4bar.
 
Każdy z tych wariantów toleruje inne wielkości zanieczyszczeń w wodzie, wymaga innego ciśnienia, a wydatek poszczególnych systemów i ich sekcji musi być dopasowany do wydajności pompy.
 
Aby system nawodnienia pracował bezawaryjnie, nie ulegał uszkodzeniom i mógł przetrwać okres zimy należy zamontować we właściwym miejscu parę właściwych elementów i przestrzegać parę zasad zarówno podczas projektowania, montażu i eksploatacji. We wszystkim pomogą lub wyręczą specjaliści ŁUKOMET-u. ŁUKOMET zaprojektuje i skompletuje cały system nawadniania, jeżeli wiesz, czego potrzebujesz sprzeda pojedyncze elementy systemu.
Parametry
Podstawowe
Wariant I:deszczownia szpulowa
Wariant II:zraszacze wynurzalne
Wariant III:jeden zraszacz na statywie
Pliki

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.