P100 - Kontrola warunków klimatycznych

Tensjometr IRROMETER model R i RA

Tensjometr IRROMETER model R i RA

Producent: Łukomet
Model: P140.1x
Opis produktu
Przeznaczenie
Tensjometry służą do określania aktualnego stanu uwilgotnienia gleby .Przy ich użyciu można opracować racjonalny program nawadniania. Mogą być wykorzystane w prawie wszystkich rodzajach upraw , a są szczególnie przydatne w polowych uprawach warzyw , sadach i szkółkach . Dzięki zróżnicowanej długości, od 15cm do 90cm mogą być zastosowane w uprawie roślin o różnej głębokości systemu korzeniowego.
      
Budowa
Tensjometr wykonany jest metodą wtrysku z przeźroczystego poliwęglanu w postaci rury średnicy 22 mm z rozszerzeniem w górnym końcu stanowiącym zbiorniczek na wodę zamykanym specjalną zakrętką z wewnętrznym korkiem. Dolny koniec rury stanowi ceramiczny, półprzepuszczalny dla wody sączek. W górnej części, poniżej zbiorniczka wkręcony jest wakuometr przystosowany do odczytu wartości siły ssącej. Tensjometr typu RA posiada ponadto na wakuometrze nabudowany zespół stykowy generujący impuls po przekroczeniu ustawionej wartości wilgotności gleby.
 
Zasada działania
Przez mikropory sączka możliwa jest wymiana wody pomiędzy otaczającą sączek glebą a zamkniętym układem tensjometru. Mini otwory sączka pozwalają na wymianę wody, natomiast nie może przedostawać się przez nie powietrze. Sączek połączony jest z wypełnioną wodą szczelnie zamkniętą rurką zakończoną wakuometrem. Gdy tensjometr zostanie umieszczony w suchej glebie, wysysana przez mikropory woda powoduje powstanie podciśnienia, którego wartość można odczytać na wakuometrze. Wielkość powstałego podciśnienia jest miarą siły ssącej gleby na tej głębokości, na której umieszczony jest sączek. Im bardziej sucha jest gleba (im mniej jest wody w glebie dostępnej dla roślin), tym wyższa wartość podciśnienia, a więc wyższa wartość rejestrowana na wakuometrze. Po nawodnieniu siła ssąca gleby maleje, podciśnienie obniża się i wakuometr pokazuje niższą wartość, adekwatną do aktualnego uwilgotnienia gleby. Skonstruowany w ten sposób tensjometr porównać można do sztucznego korzenia, symulującego działanie korzeni naturalnych. Styki kontaktowe tensjometru RA pozwalają na uruchomienie alarmu, załączenie lub wyłączenie urządzeń nawadniających.
 
Długość
Nr.kat. tensjometru zwykłego
Nr.kat. tensjometru kontaktowego
15 cm
P140,1R15
P140,1RA15
30 cm
P140,1R30
P140,1RA30
45 cm
P140,1R45
P140,1RA45
60 cm
P140,1R60
P140,1RA60
90 cm
P140,1R90
P140,1RA90

 

Parametry
Podstawowe
Opis:Tensjometry służą do określania aktualnego stanu uwilgotnienia gleby
Pliki

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.