B100 - Ujęcia wody

Ujęcia wody z czerpnią szczelinową

Ujęcia wody z czerpnią szczelinową

Producent: Łukomet
Model: B100 115
Opis produktu
Przeznaczenie
Ujęcia wody klasycznej budowy ale z czerpnią szczelinową zamiast rusztów prętowych, przeznaczone są do poboru wody ze zbiorników powierzchniowych takich jak zbiornik retencyjny, jezioro, staw, rzeka. Ujęcia te opracowane zostały pod kątem zasilania w wodę pompowni zasilających systemy nawadniające. Główna zaleta ujęcia z czerpnią szczelinową to separacja zanieczyszczeń już w toni jeziora lub nurcie rzeki bez ich gromadzenia w studniach pompowych. 
      
Budowa i działanie:
Czerpnia szczelinowa z odpowiednio małymi szczelinami, powierzchnią chłonną i systemem oczyszczania zamocowana jest na poziomej rurze spływowej na głębokości poniżej najniższego stanu wody. Spływ wody do studni pompowej wymuszony jest różnicą poziomu wody wywołaną pracą pomp. Ujęcia z czerpnią szczelinową projektowane są i wykonywane na zamówienie pod konkretne potrzeby i możliwości inwestora.
Parametry
Podstawowe
Opis:Ujęcia wody klasycznej budowy ale z czerpnią szczelinową zamiast rusztów prętowych, przeznaczone są do poboru wody ze zbiorników powierzchniowych takich jak zbiornik retencyjny, jezioro, staw, rzeka.
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.