B100 - Ujęcia wody

Ujęcia wody z koszem pływającym

Ujęcia wody z koszem pływającym

Producent: Łukomet
Model: B100 143
Opis produktu
Przeznaczenie
Ujęcia wody z koszem pływającym są przeznaczone do poboru wody po­wierzchniowej zwłaszcza z płytkich i bardzo płytkich zbiorników retencyj­nych, stawów, sadzawek, rowów itp. Stosowane są głównie do zasilania pom­powni systemów nawadniających.
Budowa i działanie
Pływający kosz zbiera wodę z po­wierzchni, filtruje, zatrzymując za­nieczyszczenia pływające  i półpla­styczną rurą sprowadza ją najczę­ściej do komory pomp zanurzalnych. Kosz pływający wybierze wodę do poziomu rury spływowej a kiedy jest zainstalowany na rurze ssącej pom­powni brzegowej to wodę wyssie do samego dna (kosz swym pełnym dnem osiądzie na dnie).
Każde ujęcie jest projektowane i wykonywane pod konkretne zamó­wienie z uwzględnieniem  specy­ficznych warunków i potrzeb.
Parametry
Podstawowe
Opis:Ujęcia wody z koszem pływającym są przeznaczone do poboru wody powierzchniowej zwłaszcza z płytkich i bardzo płytkich zbiorników retencyjnych, stawów, sadzawek, rowów itp.
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.