What can we do for you

Od 1989 roku, głównym naszym celem działalności jest pełna kompletacja systemów do nawadniania upraw polowych - dobranych i dopasowanych do specyficznych uwarun­kowań każdego gospodarstwa. Na życzenie inwestora, w przedsięwzięciu uczestni­czymy począwszy od ustalenia potrzeb wodnych i możliwości ich zaspokojenia, poprzez zapro­ponowanie i wspólne wypracowanie najwłaściwszej koncepcji, technologii i techniki nawadniania, po generalne wy­konawstwo i dostawę sprzętu od dowolnego producenta. Oferujemy elementy do wszyst­kich rodzajów nawodnień począwszy od zalewowych, bruzdowych poprzez mostowe centryczne i fron­talne, przetaczane, szpulowe, zraszaczowe, mikrozraszaczowe po kropelkowe, dlatego jest nam obo­jętne jaki system inwestor zastosuje a to pozwala nam dobrać ten najwłaściwszy dla jego pól i uprawy.

Od 1997 roku drugim segmentem naszych zainteresowań i realizacji jest temat technologii obrotu gnojo­wicą począwszy od przygotowania jej w budynku inwentarskim, przepompowanie, miksowanie, napo­wietrzanie, separację, magazynowanie, zgazowanie w biogazowni, transport na pole, rozlewanie, aplika­cja naglebowa i doglebowa. Do tego celu proponujemy rozwiązania własne i światowych liderów.
 
W ramach tych dwóch powyższych tematów oferujemy:
- Doradztwo dla inwestora, projektanta, wykonawcy
- Opracowanie koncepcji (ogólnych i szczegółowych)
- Opracowanie dokumentacji wykonawczej i eksploatacyjnej (technologia, instrukcja montażu i obsługi, katalog części zamiennych, certyfikaty, dopuszczenia)
- Sprzedaż maszyn, urządzeń, podzespołów, elementów, części
- Produkcja maszyn i urządzeń według własnych i powierzonych dokumentacji
- Kompletacja całych systemów - instrukcje i instruktaż
- Dostawa na miejsce przeznaczenia
- Pokierowanie montażem lub pełny montaż
- Uruchomienie odbiór powykonawczy
- Serwis gwarancyjny
- Konserwacja i serwis pogwarancyjny
- Modernizacja i unowocześnianie systemu w okresie użytkowania
- Demontaż i utylizacja po wycofaniu z eksploatacji
 
Elementy, podzespoły, urządzenia i maszyny nietypowe i specjalistyczne jesteśmy w stanie zaprojekto­wać i wyprodukować we własnym za­kresie na najwyższym światowym poziomie, zapewniając im wszel­kie niezbędne dokumenty.
Jesteśmy producentem deszczownianych pompowni elektrycznych, ciągnikowych i spalinowych, zwija­nych rurociągów przesyłowych, specjalistycznych wozów do rur, szpulowych maszyn deszczujących, systemów pompowych i kompletnego wyposażenia zbiorników magazynowych i przepompowni gno­jowicy, mikserów elektrycznych i wałowych ciągnikowych, wielu typów pompowni ciągnikowych i elektrycznych do gno­jowicy. 
ŁUKOMET nie jest powiązany i nie jest uzależniony od jakiejkolwiek firmy krajowej czy zagranicznej. Mamy bezpośrednie kontakty z producentami sprzętu na całym świecie. Możemy dobrać technologię i dopasować do niej sprzęt dowolnej światowej marki w dowolnej, ale najwła­ściwszej dla użytkownika konfiguracji. Jako jedyni w kraju prowadzimy szkolenia dla grup producentc­kich z zakresu uprawy w warunkach nawadniania i intensywnego nawożenia gnojowicą, stosowanych technologii i stanu techniki. Współpra­cujemy z naukowcami ze wszystkich krajowych instytutów i uczelni zajmującymi się tematyką nawad­niania upraw polowych i technologii gnojowicy. Prezentujemy i propagujemy nawodnienia i tech­nologię gnojowicy na targach, wystawach, sympozjach i konferencjach. Corocznie wyjeżdżamy na waż­niejsze imprezy międzynarodowe, co pozwala nam utrzy­mać kontakt ze światowymi liderami tych branż oraz wprowadzać na polskie pola i fermy najnow­sze rozwiązania techniczne i technolo­giczne.
Swoim odbiorcom zapewniamy sprawdzony sprzęt zaopatrzony w niezbędne certyfikaty, gwarancję, in­strukcje w języku polskim i jeśli to pomocne w angielskim i rosyjskim, uruchomienie całego systemu, przeszkolenie obsługi, serwis pogwarancyjny. Na zlecenie klienta możemy przygotować postępowanie i uczestniczyć w staraniach o pozwolenie wod­noprawne, jak również opracować technologię nawadniania z uwzględnieniem: specyficznych warunków glebowych, wymagań uprawianych roślin, ukształtowania terenu i klimatu dla konkretnych pól. Możemy opracować projekt techniczny, wykonanie ujęcia wody, ułożenie instalacji, dostawę sprzętu własnym transportem, nadzór nad prawidłową eksploatacją, konser­wację sprzętu przez cały okres użytkowania, modernizację w miarę pojawiania się nowinek, ułatwienie zbytu sprzętu wycofywanego z eksploatacji.
Klientom wiarygodnym, dającym odpowiednie zabezpieczenie, jesteśmy w stanie dać wydłużone terminy płatności nawet do kilku miesięcy. Klientom którym przysługują kredyty preferencyjne, dofinansowania ze środków unijnych lub fundacji, przygotowujemy niezbędne materiały do biznesplanu, oferty i kosztorysy do banku.

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.