SG - мешалки - RU - Łukomet

мешалки

W grupie rozwiązań technicznych przeznaczonych dla gospodarstw hodowlanych oferujemy mieszadła do gnojowicy różnej wielkości i konstrukcji, do miksowania zarówno zawartości podziem­nych, przejazdowych zbiorników i kanałów pod budynkami inwentar­skimi jak i do odkrytych lagun. Są one napędzane z WOM ciągnika. Oferujemy również mieszadła podrusztowe, napędzane własnym silnikiem, do mieszania i ujed­noradniania gnojowicy w kanałach i wannach. Ponadto dostarczamy miksery zatapialne FLYGT i CRI-MAN.


SG - мешалки
SG - мешалки
Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.