Twój pierwszy krok w technologii gnojowicy - koncepcja

Specjaliści ŁUKOMET-u mając wieloletnie doświadczenie w technologii gnojowicy są w stanie przedstawić koncepcję rozwiązania problemu każdym systemem i dowolną marką sprzętu pod warunkiem sprecyzowania przez klienta odpowiedzi na wiele istotnych pytań zawartych w ankiecie SA10.
 
Dla opracowania koncepcji wystarczy nam starannie i dokładnie opracowana ankieta SA10 przesłana wraz z planami (rysunkami)  pocztą – nie musisz przyjeżdżać !!!
Na podstawie tej ankiety przedstawimy bezpłatnie (telefonicznie, faksem lub pocztą) propozycję rozwiązania tematu z oszacowaniem przybliżonych kosztów.
Jeżeli przedstawiony system (urządzenie) i jego koszt pokrywają się z Twoimi oczekiwaniami – możesz inwestować w doradztwo lub koncepcję, lub po prostu dokonać zakupu nie wdając się w dyskusje.
Jeżeli nie chce Ci się opracować ankiety lub uznasz, że dla opracowania prawidłowej „koncepcji”, niektóre tematy z „ankiety” należy przedyskutować w ŁUKOMET lub potrzebna jest wizja lokalna w Twoim gospodarstwie to skorzystaj z  Doradztwa SA11 - my możemy wszystko ustalić sami lub wspólnie z Tobą -  ale może to być (chociaż nie zawsze musi) dla Ciebie kosztowne.
 
Opracowana przez nas na piśmie koncepcja będzie zawierała:
  1. Dane podane w ankiecie przez klienta (na podstawie których opracowano koncepcję)
  2. Uzupełniające założenia jakie należało poczynić aby można było przedstawić koncepcję
  3. Wymagania jakie należy spełnić aby system mógł właściwie pracować
  4. Propozycja rozwiązania tematu, wskazanie najwłaściwszego systemu (urządzenia) Schemat.
  5. Harmonogram inwestycji (co, jak i kiedy należy zrobić i zakupić)
  6. Opis działania i sposób posługiwania się proponowanym systemem - wskazanie zalet i wad
  7. Wykaz maszyn, urządzeń i materiałów do zakupu. Ich karty katalogowe. Ceny urządzeń..
  8. Wskazanie na koszty towarzyszące (np. pozwolenia, roboty ziemne, rozbiórkowe, betoniarskie)
  9. Możliwości poczynienia oszczędności - ich skutki. Możliwości realizacji inwestycji etapami
 
Koszt takiej kilkustronicowej koncepcji sporządzonej na podstawie danych przekazanych na piśmie w „ankiecie” (lub ustnie w trakcie wywiadu wg stawek „doradztwo”) wyniesie dla jednego systemu 1000 zł +VAT. Jeżeli klient zażyczy sobie kilka wariantów np. wersję z napędem elektrycznym i alternatywną tylko na urządzeniach napędzanych od WOM ciągnika, to koncepcja do każdego innego systemu będzie kosztowała dodatkowo po 500 zł +VAT. Jeżeli klient sobie życzy aby dla opracowania koncepcji być u niego, dane zebrać samemu, skonfrontować dane w terenie; to pociągnie to za sobą dodatkowe koszty według stawek „doradztwo”. Zapłata za koncepcję będzie zafakturowana, ale jej suma będzie odjęta częściowo lub w całości przy fakturowaniu zakupionych urządzeń. Doradztwo i koncepcja sumują się i aby nie ponieść ich kosztów należy zakupić w ŁUKOMET sprzęt o wartości 33 razy większej od kosztów doradztwa i koncepcji razem wziętych.
Doradztwo i koncepcja będą odliczone w kwocie nie większej jak 3% wartości zakupionego sprzętu.
 

Dla opracowania właściwej koncepcji jak również dla prawidłowego doradztwa najlepiej wypełnić opracowaną w ŁUKOMET ankietę SA10, w której między innymi należy podać: dane kontaktowe, plan gospodarstwa i budowli inwentarskich (może być szkic własnoręczny ale w skali) z naniesionymi wymiarami, odległościami, różnicami wysokości, wiadomości o przeszkodach na- i podziemnych o planowanych funkcjach systemu, o sposobie utrzymywania zwierząt, o gnojowicy, o możliwości jej zagospodarowania, o pozwoleniu wodnoprawnym na jej wykorzystanie, o preferowanych rozwiązaniach i urządzeniach oraz argumentach uzasadniających te preferencje, o możliwościach pokrycia zapotrzebowania energii do napędu pomp i mikserów, o sposobie finansowania inwestycji.


Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.