Mieszadła do gnojowicy elektryczne, podrusztowe, kanałowe - Łukomet

Mieszadła do gnojowicy

W grupie rozwiązań technicznych przeznaczonych dla gospodarstw hodowlanych oferujemy mieszadła do gnojowicy różnej wielkości i konstrukcji, do miksowania zarówno zawartości podziem­nych, przejazdowych zbiorników i kanałów pod budynkami inwentar­skimi jak i do odkrytych lagun. Są one napędzane z WOM ciągnika. Oferujemy również mieszadła podrusztowe, napędzane własnym silnikiem, do mieszania i ujed­noradniania gnojowicy w kanałach i wannach. Ponadto dostarczamy miksery zatapialne FLYGT i CRI-MAN.


SG - Mieszadła
SG - Mieszadła
Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.