T100 - Pompy popowodziowe

Pompownia ciągnikowa MB20

Pompownia ciągnikowa MB20

Producent: Łukomet
Model: C000, MBN20
Opis produktu
Przeznaczenie
Pompa wysokiej wydajności ciągnikowa MB20 przeznaczona jest do pompowania wody technologicznie czystej oraz ze sporadycznie trafiającymi się zanieczyszczeniami o średnicy nie większej jak 20 mm. Najczę­ściej wykorzystywana jest do odpompowywania terenów popo­wodziowych, przepompowywania stawów, awaryjnego odwadnia­nia terenów depresyjnych itp. Pompow­nia nie jest przeznaczona od odmulania, pogłębiania czy transportu wodnego minerałów. Pom­pownia ze względu na osiągane parametry szczególnie jest przy­datna do pompowania wody z wielką wydajnością i na znaczne odległości. Pompownia przeznaczona jest do współ­pracy z ciągni­kiem rolniczym o mocy 50 – 80 KM wyposażonym w trzypunk­towy układ zawieszenia TUZ o udźwigu minimum 10 kN oraz WOM o 540 obr/min.
 
Budowa.
Na stalowej, spawanej, ocynkowanej ramie wyposażonej w ty­powy trzypunktowy układ za­wieszenia nabudowany jest monoblok pompo-multiplikatora, winda i wciągarka. Pompa po­siada szybko­złączny męski króciec ssący średnicy 250 mm do którego przyłą­czany jest układ ssący. Króciec ssący wbudowany ma w osi pompy układ wysysania powietrza z zaworem, wężem długości 5 m i eżektorem instalowanym na rurze wydechowej ciągnika a służą­cym do zasysania wody. Po stronie tłocznej zainstalowana jest przepustnica motylowa DN200 i mę­ski króciec szybkozłączny HK194. Manowakuometr glicerynowy podaje wartość podciśnienia podczas zawadniania i ciśnienie pracy po stronie tłocznej. Układ ssący średnicy 250 mm - złożony z żeńskiej części szybkozłącza, dwumetrowej rury półpla-stycznej, czterometrowej z kolanem cienkościennej rury stalowej ocynkowanej ogniowo, wahadłowo zawieszonego ko­sza se­parującego zanieczyszczenia - tworzy jedną całość podwieszoną na stalowej lince do windy i wciągarki.
 
Zasada działania.
Po zainstalowaniu zespołu pompowego na TUZ ciągnika i WPT do WOM; podwieszamy na haku linki wciągarki układ ssący, zamykamy szybkozłącze i podnosimy na windzie i podno­śniku. Tyłem podjeżdżamy do zbiornika wody, opuszczamy podnośnik, opuszczamy układ ssący najlepiej stawiając kosz na dnie. Łączymy rurociąg tłoczny. Insta­lujemy eżektor na wydechu ciągnika, zawadniamy pompę, powoli otwieramy przepustnicą, pompujemy wodę regu­lując wydatek i ciśnienie obrotami WOM.
 
Dane techniczne
Wymiary transportowo-magazynowe        
Zespół pompowy          mm     1200(1800) x 1200 x 1450(3100)                                   
Układ ssący                 mm      7200 x 830        fi= 250 mm                                  
W zestawieniu              mm      8100 x 1200 x 1800                              
Masa kompletu             kg       450                            
Masa samego zespołu ssącego      kg      110    
Maksymalna głębokość do lustra wody   m     4              
Minimalna głębokość wody          m           0,3
 
Parametry pracy
Q [m3/h]          240   270   300   330   360    420     600
H [m]               26     26    26     25     25     24      18
N [KM]             40     42     44     46    48      51      55
Parametry
Podstawowe
Wydajność [m3/h]:240 - 600
Wysokość podnoszenia [m]:26
Zapotrzebowanie mocy [KM]:50 - 80
Video
Pliki

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.