RPMA.01.02.00-14-4539/16

RPMA.01.02.00-14-4539/16 "Innowacyjna technologia wydobywania osadów dennych z zastosowaniem ich do nawożenia".
 
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii wydobywania antropogenicznych osadów dennych z dna kanałów, zbiorników retencyjnych, jezior oraz stawów rybnych przy maksymalnej koncentracji części stałych, z możliwością ich wykorzystania do nawożenia.
 
Instytut Technologiczno – Przyrodniczy  z siedzibą w Falentach Al. Hrabska 3 05-090 Raszyn KRS 0000346302 został wybrany i zatwierdzony do wykonania w/w projektu.  
 
Całkowita wartość Projektu wynosi 103 320,00zł.
 
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 84 000,00zł 

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.