SB41 - ŁUKOSPŁYW

ŁUKOSPŁYW OS system obór ściołowych

ŁUKOSPŁYW OS system obór ściołowych

Producent: Łukomet
Model: SB41 OS
Opis produktu
Przeznaczenie
ŁUKOSPŁYW® OS opracowany został spe­cjalnie do odprowadza­nia gnojówki spod obornika stanowiącego ściółkę w oborach ściołowych. System może być zastosowany w oborach nowo pro­jektowanych a w obiektach już używa­nych zastosowanie jego wymaga wykucia ka­nałów najczęściej nad istniejącymi rurocią­gami na skraju legowisk wzdłuż całej obory. System może wymagać pompy po przepłukiwa­nia rury spływowej – jeżeli obiekt nie posiada przepompowni do na­pełniania zbiorników magazynowych to bę­dzie konieczność zain­stalowania pompy w zbiorniku podziemnym lub w małej studzience.
 
Budowa i działanie
Na skraju legowisk lub w najniższym miejscu posadzki obory ściołowej, pod posadzką zainstalowana jest rura z two­rzywa sztucznego np. PCV z wyciętymi wzdłuż, gęsto, na całej długości, w jej górnej części, podłuż­nymi szcze­linami. Rura ułożona jest z odpowiednim spadkiem i pod właściwą grubością war­stwy betonu. Początek rurociągu (w najwyż­szym końcu) wy­prowadzony jest pełnym przekrojem i kolanem pionowo w górę najlepiej w oborze przy ścianie lub tuż za budynkiem. Koniec rurociągu (najniższy punkt) wpro­wadzony jest spły­wem do studzienki w oborze lub tuż za jej ścianą,  ponad najwyższym dopuszczalnym poziomem wycieków lub wpro­wadzony kola­nem i pionową rurą pod po­ziom kiedy oba­wiamy się jego efektu wentylacyjnego. Obok tej rury ułożona jest znacznie cieńsza, ciśnieniowa rura PE, którą pompa umieszczona w przepompowni tłoczy frakcję ciekłą na początek rury spływowej zapewniając jej przepłu­kiwanie i spła­wianie frakcji stałej wpadającej do rury przez szczeliny
Jeżeli w wyniku niewła­ściwej eksploata­cji rura spływowa ulegnie zaczopowaniu to ŁUKOMET ma prosty w budowie i eksploatacji przyrząd do jego bezstresowego przeczyszczania ŁUKOMET  posiada dopracowaną technologię wykona­nia ŁUKOSPŁYW-u na każdym etapie jego wykona­nia łącznie z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów i urzą­dzeń.
Nie eksperymentuj !!!   Swój problem powierz fachow­com, zaoszczędzisz pieniądze !
 
Wszelkie prawa zastrzeżone dla ŁUKOMET – Krzysztof Łuszczyk P-378502
Parametry
Podstawowe
Opis:System do odprowadzania gnojówki spod obornika stanowiącego ściółkę w oborach ściołowych
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.