SG40 - Mieszadła strumieniowe

Mikser strumieniowy

Mikser strumieniowy

Producent: Łukomet
Model: SG40 3stru
Opis produktu
Przeznaczenie
Mikser strumieniowy przeznaczony jest do miesza­nia, miksowania, ujednorodniania, gnojowicy w wysokich zbiornikach magazynowych o przekroju kołowym w fermach wyposażonych w wysokowy­dajne, ciśnieniowe pompy. 
  
Budowa i zasada działania
Mikser w postaci obrotowego słupa, zamocowa­nego w dnie i do górnej krawędzi wewnątrz zbior­nika, wykonany jest ze stalowych rur i kształtowni­ków cynkowanych ogniowo. Głowica miksera po­siada złącze obrotowe umożliwiające swobodną zmianę położenia dysz w płaszczyźnie poziomej. Dysze strumieniowe osadzone są na zaworach trójdrożnych co pozwala na wybór pracy dowolnej dyszy lub wszystkich równocześnie. Wszystkie dysze osadzone są na przegubach kuli­stych co pozwala na zmianę kąta działania w płaszczyźnie pionowej o 30O. Ste­rowanie dźwigniami wykonuje się (z podestu umieszczonego po zewnętrznej stronie zbiornika) wygodnymi i ergonomicznie umieszczonymi dźwigniami.
Po podłączeniu do głowicy miksera, rurociągu tłocznego pompy i jej urucho­mieniu, gnojowica przepływa przez złącze obrotowe, rurę pionową miksera, otwarty w tym czasie jeden zawór trójdrożny jego przegub kulowy i dyszę strumieniową uzyskując prędkość wypływu ponad 10 m/s co powoduje rozmy­wanie kożucha, podrywanie osadu i ruch całej zawartości zbiornika. Efektyw­ność miksowania znaczenie poprawia możliwość kierowania strumieni w do­wolne miejsce zbiornika.
 
Dane techniczne
Wysokość         6600 mm         Średnica dyszy                                  70 mm
Szerokość         200 mm          Typ i wielkość przyłącza                       HK 133
Długość           1100 mm         Wymagane ciśnienie gnojowicy             2 – 8 bar
Masa                120 kg           Wymagana wydajność pompy             80 – 200 m3/h 
 
ŁUKOMET produkuje również miksery jedno, dwu i trzystrumieniowe na zasuwach klinowych zamiast zaworów trójdrożnych. Efekt pracy i obsługa są identyczne a cena niższa.
 
Wszystkie typy mikserów strumieniowych-ykonywane są również ze stali nierdzewnej co gwarantuje im niezniszczalność.
Parametry
Podstawowe
Wysokość [mm]:6600
Wymagane ciśnienie gnojowicy [bar]:2 - 8
Wymagana wydajność pompy [m3/h]:80 - 200
Średnica dyszy [mm]:70
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.