SB43 - Ruszta kanałowe stalowe

Ruszta kanałowe stalowe ŁUKOPROFIL

Ruszta kanałowe stalowe ŁUKOPROFIL

Producent: Łukomet
Model: SB43 ŁP
Opis produktu
Przeznaczenie
Profilowany stalowy ruszt kanałowy „75” przeznaczony jest głównie do przykrycia kanałów odciekowych o szerokości 0.3 - 0,8 m na płytach obornikowych. W porównaniu z przykryciem w postaci drewnianych bali posiada dużo większą wytrzymałość, stałą wielkość szczeliny i nie wypływa po zapełnieniu kanału, Jest szczególnie przydatny na płytach obsługiwanych przez ciężkie ładowarki zwłaszcza teleskopowe.
Ruszt „90” przeznaczony jest głównie na ukośne przykrycie kanałów spławnych o szerokości 2 x 1,5 m  w miejscach przejeżdżania ładowarki (odciekania i przepychania obornika).
 
  
 
Konstrukcja
 
 
 
Ruszta ŁUKOPROFIL wykonane są z rury stalowej specjalnie profilowanej dla zwiększenia nośności i zapewnienia samooczyszczania. Rury profilowane są wspawane pomiędzy płaskowniki zapewniające utrzymanie stałych odstępów i pionowe położenie. Odstępy [w]    pomiędzy profilami  są dowolne ale powinny być właściwe dla przewidywanej funkcji i miejsca zastosowania rusztu.  Całość po wyspawaniu jest ocynkowana ogniowo.
 
 
Dane techniczne
 
                                               Max.wysokość           Max. szerokość           Masa 1 mb rury profilowanej
ŁUKOPROFIL „75”                            73 mm                         62 mm                         6,0 kg/mb
ŁUKOPROFIL „90”                            87 mm                         74 mm                         8,0 kg/mb
Przykładowe wykonanie:
Kratka kanałowa z profilu „75” w = 20 mm na kanał szerokości 0,4 m 1 mb - 39 kg   Cena 420 zł/mb + 22% VAT
Ruszt na kanał 2 x 1,5 m profil „90” (wymiar 3,0 x 2,4 m   w = 34 mm) - 620 kg     Cena 5700 zł + 22% VAT
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.