P200 - Pomiar parametrów wody

Elektroniczny sterownik wyporowy

Elektroniczny sterownik wyporowy

Producent: Łukomet
Model: P252
Opis produktu
Przeznaczenie
Sterownik P252 został opracowany do sterowania pracą pomp w prze­pompowniach gnojowicy dowolnego pochodzenia, każ­dej konsystencji, lepkości i zawartości suchej masy. P252 w pełni zastępuje łączniki pływakowe - eliminując wszelkie pro­blemy z ich oblepianiem, zawie­szaniem, zaplątywaniem, ury­waniem. Zastępuje sterowniki z sądami pomiarowymi eliminu­jąc kłopoty z zalepianiem otworów i oblepianiem membran. Zastępuje pomiar ultradźwiękowy i laserowy eliminując zani­kanie sygnału w kożuchu. Elektroniczny sterownik wyporowy przeznaczony jest do pomiaru głębokości cieczy o dowolnej zawartości zanieczyszczeń w niej pływających, w zbiornikach bezci­śnieniowych o dowolnych kształtach i wielkościach. P252 działa bez­błędnie również kiedy na dnie zbiornika nawarstwia się osad dowolnej grubości a po po­wierzchni pływa kożuch, lód, zmarzlina. Sterownik oprócz pomiaru głębokości w zakre­sie od 0,10 m do 5,00 m z rozdzielczością co 0,10 m,  posiada funkcję dwustanowego sterowania pracy pomp oraz załą­czania alarmu. Poziom zadziałania poszczególnych przekaźników ste­rujących może być dowolnie wybierany w pełnym zakresie pomiarowym.
 
Budowa i zasada działania.
Sterownik P252 w kompletacji handlowej składa się z trzech elementów do samodzielnego zainstalowania:
w szafce rozdzielni na listwie zaciskowej - zasilacz 220~V / 5=V i moduł pomiarowo-sterujący, na trasie od modułu do dna zbiornika - poliamidowa lub polietylenowa rurka zakończona sondą pomia­rową. Moduł pomiarowo-sterujący to mikroprocesorowy układ pomiarowy z przetwornikiem ciśnienia gazu na wielkość elektryczną i mikrosprężarką załączaną automatycznie na czas pomiaru. Dwucyfrowy, duży wyświetlacz LED pokazuje głębokość. Przyciski służą do  pro­gramowania poziomów zadziałania trzech dwustanowych prze­kaźników wyjściowych mogących bezpośred­nio złączać styczniki. Sonda pomiarowa to obciążony dzwon z elektrodą załączającą sprężarkę lub tylko wyprofilowana i obciążona końcówka rurki. Sonda najczęściej spo­czywa na dnie zbiornika przepompowni lub jest zamocowana do ściany.
Aby wypchnąć z rurki powietrze - sprężarka musi pokonać ciśnienie słupa cieczy proporcjonalne do jego wy­sokości a więc do głębokości zanurzenia sądy. Wartość tego ciśnienia jest przetwarzana na wielkość elek­tryczną i obrabiana mikroprocesorowo na sygnały sterujące pompami i alarmem.
 
Dane techniczne.
Wymiary modułu    szer x wys x gl           [mm]    70 x 90 x 60
Masa modułu                                      [g]        175
Rurka poliamidowa max dł.                    [m]       20
Wymiary sondy śred.                             [mm]    20           [60]
Masa sondy                                        [g]        150         [300]
Zakres pomiaru i sterowania                   [m]       0 - 5 słupa wody
Rozdzielczość pom. i ster.                       [m]       0.1
Ciśnienie niszczące przetwornik                [MPa] 0,2
Zasilanie zasilacza                                 [V]       ~ 230 50 Hz
Pobór prądu                                        [mA]    10
Napięcie pracy modułu                          [V]      = 5
Obciążalność styków                             5A 230V
Zakres pracy                                       - 30 do + 50 oC
Parametry
Podstawowe
Opis:Steruje pracą pomp w prze­pompowniach gnojowicy
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.