D - Spalinowe pompy - Lukomet

Pompy powodziowe - spalinowe

Łukomet oferuje rodzinę pomp spalinowych i zestawów pompowych, przeznaczonych do zasilania sys­temów nawadniających z powierzchniowych ujęć wody, a także specjalizowanych pomp wielkiej wydajności wykorzystywanych między innymi do efektywnego zwalczania skutków powodzi. Oferowane zestawy pompowe są zainstalowane na podwoziach jedno- lub dwuosiowych umożliwiających ich łatwy transport przy wykorzystaniu nawet małego samochodu dostawczego lub ciągnika.


D - Spalinowe pompy

D - Spalinowe pompy

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.