C000 - Pompownie ciągnikowe

Pompownia ciagnikowa T3-100A

Pompownia ciagnikowa T3-100A

Producent: Łukomet
Model: C000.T3-100A
Opis produktu
Przeznaczenie i zakres stosowania
Pompownia T3-100A służy do zasilania w wodę systemów na­wod­nień: wielkoobszarowych (do 90 ha) upraw rolniczych, wa­rzywni­czych, szkółkarskich, sadowniczych, łąk, pastwisk itp. Pompowa­nym medium może być woda czysta tech­nicznie, nie­agre­sywna chemicznie, o maksy­malnej zawartości części stałych do 40g/m3, o temperaturze 0 - 40 OC. Pompownię należy stoso­wać do pompowa­nia wody z ujęć napowierzchniowych lub na­wet z bardzo wydajnych studni, gdzie poziom wody pod­czas pompowania nie opada poniżej 6 m od wlotu pompy. Pompow­nia przystosowana jest do zamoco­wania na 3-punktowym ukła­dzie zawiesza­nia ciągnika rolniczego i napędu poprzez wał przegubowo-teleskopowy. Pompownia T3-100A najczęściej wykorzystywana jest do zasilania syste­mów prze­ciwprzymroz­kowych na powierzchni 5 – 6 ha. Często zasila duże półstałe deszczow­nie zraszaczowe lub duże działka wodne a nie­kiedy nawet systemy kropelkowe na powierzchni 100 ha. Z uwagi na osiągane parametry może być z powodzeniem użyta do nawod­nień zalewowych, przepompowywania wody do stawów, od­pompowy­wania terenów popo­wodziowych a nawet gaszenia po­żarów.
 
Budowa i zasada działania
Pompownia zmontowana jest na spawanej, stalowej ramie przy­stosowanej do trzypunktowego układu za­wieszenia ciągnika rolniczego. Na ramie zamontowany jest monoblok pompy odśrodkowej z przekładnią zwiększającą 7 razy obroty WOM. Do zawadniania pompy głównej służy ręczna pompka membranowa, do pomiaru ciśnienia manometr glicerynowy. Króciec ssący z dyfuzorem i szyb­kozłączem posiada zawór nadciśnieniowy zabezpieczający elastyczną rurę ssącą przed rozerwaniem. Na króćcu tłocznym zasuwa klinowa i szybkozłącze. Standardowy układ ssący 6” (8”) to: kolanowy kosz z zaworem stopowym i szybkozłą­czem systemu BAUER, od­cinek 3m rury deszczow­nianej, i odcinek 2m węża półelastycznego. Wszyst­kie elementy stalowe są cyn­kowane ogniowo.
Ciągnik z pompownią usta­wiamy przy zbiorniku wod­nym, montujemy układ ssący i po umieszczeniu kosza ssącego w wodzie, za pomocą podsy­sającej ręcznej pompki mem­branowej zawadniamy pompę główną. Włączamy napęd WOM, powoli otwieramy zasuwę tłoczną i zwiększamy obroty aż do uzyskania wymaganego ciśnienia.
 
 
 
Dane techniczne
Wymagana moc ciągnika:                         - 74 KM               Wymiary transportowe:
Średnica ukł. ssącego:                             - 150 mm             Długość:                      - 900 mm
Przyłącze tłoczne:                                   - HK110               Szerokość:                    - 820 mm
Obroty WOM:                                         - 540 obr/min       Wysokość:                    - 1380 mm
Masa całkowita:                                     - ok.189 kg           Długość rury ssącej        - 3050 mm
Parametry
Podstawowe
Ciśnienie [Atm]:0 - 13
Wydajność [m3/h]:0 - 120
Obroty [1/min]:500
Moc [KM]:80
Pliki

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.