C000 - Pompownie ciągnikowe

Pompownia ciągnikowa T3-110

Pompownia ciągnikowa T3-110

Producent: Łukomet
Model: C000 T3-110
Opis produktu
Przeznaczenie i zakres stosowania
Pompownia T3-110 służy do zasilania w wodę systemów na­wod­nień: wielkoobszarowych (do 100 ha) upraw rolniczych, wa­rzywni­czych, szkółkar-skich, sadowniczych, łąk, pastwisk itp. Pompowa­nym medium może być woda czysta tech­nicznie, nie­agre­sywna chemicznie, o maksy­malnej zawartości części stałych do 40g/m3, o temperaturze 0 - 40 OC. Pompownię należy stoso­wać do pompowa­nia wody z ujęć napowierzchniowych lub na­wet z bardzo wydajnych studni, gdzie poziom wody pod­czas pompowania nie opada poniżej 6 m od wlotu pompy. Pompow­nia przystosowana jest do zamoco­wania na 3-punktowym ukła­dzie zawiesza­nia ciągnika rolniczego i napędu poprzez wał przegubowo-teleskopowy. Pompownia T3-110 najczęściej wykorzystywana jest do zasilania syste­mów prze­ciwprzymroz­kowych na powierzchni 6 - 7 ha. Często zasila duże półstałe deszczow­nie zraszaczowe lub duże działka wodne a nie­kiedy nawet systemy kropelkowe na powierzchni 100 ha. Z uwagi na osiągane parametry może być z powodzeniem użyta do nawod­nień zalewowych, przepompowywania wody do stawów, od­pompowy­wania terenów popo­wodziowych a nawet gaszenia po­żarów.
 
Budowa i zasada działania
Pompownia zmontowana jest na spawanej, stalowej ramie przy­stosowanej do trzypunktowego układu za­wieszenia ciągnika rolniczego. Na ramie zamontowany jest monoblok pompy odśrodkowej z przekładnią zwiększającą 6,38 raza obroty WOM (przełożenie standardowe). Do zawadniania pompy głównej służy ręczna pompka membranowa, do pomiaru ciśnienia manometr glicerynowy. Króciec ssący z szybkozłą-czem HK194 do podłączenia układu ssącego. Na króćcu tłocznym zasuwa klinowa i szybkozłącze HK108. Standardowy układ ssący 8” to: kolanowy kosz z zaworem stopowym i szybkozłą­czem systemu BAUER, od­cinek 3m rury deszczow­nianej, i odcinek 2m węża półelastycznego. Wszyst­kie elementy stalowe są cyn­kowane ogniowo. Do połączenia z instalacją służy wąż elastyczny lub łabędzia szyja HK108.
Ciągnik z pompownią usta­wiamy przy zbiorniku wod­nym, montujemy układ ssący i po umieszczeniu kosza ssącego w wodzie, za pomocą podsy­sającej ręcznej pompki mem­branowej zawadniamy pompę główną. Włączamy napęd WOM, powoli otwieramy zasuwę tłoczną i zwiększamy obroty aż do uzyskania wymaganego ciśnienia.
 
Dane Techniczne
Numer katalogowy
Typ
Dostępne przełoż.
Wirnik
WYDATEK
l/min
1750
2000
2500
3000
3500
m3/h
105
120
150
180
210
C000,T3-110
T3-110
460x6,92
500x6,38
545x5,85
739x4,33
900x3,57
G
H [m]
77
76
74
68
58
N [KM]
45
48
54
59
63
F
H [m]
86
85
82
77
66
N [KM]
51
55
61
67
72
E
H [m]
93
92
90
85
75
N [KM]
58
62
69
76
82

 

Wymagana moc ciągnika:                            - 105 KM             Wymiary transportowe:
Średnica ukł. ssącego:                                 - 200 mm            Długość:                      - 900 mm
Przyłącze tłoczne:                                        - HK108              Szerokość:                  - 820 mm
Obroty WOM:                                             - 500 obr/min        Wysokość:                  - 1380 mm
Masa całkowita:                                          - ok.200 kg          Długość rury ssącej      - 3050 mm
Parametry
Podstawowe
Ciśnienie [Atm]:0 - 9
Wydajność [m3/h]:0 - 210
Obroty [1/min]:500
Moc [KM]:105
Pliki

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.