C000 - Pompownie ciągnikowe

Pompownia ciągnikowa T4-125G

Pompownia ciągnikowa T4-125G

Producent: Łukomet
Model: C000.T4-125G
Opis produktu
Przeznaczenie i zakres stosowania
Pompownia T4-125G służy do zasilania w wodę systemów na­wod­nień: wielkoobszaro­wych (do 120 ha) upraw rolniczych, wa­rzyw­ni­czych, szkółkarskich, sadowniczych, łąk, pastwisk itp. Pompowa­nym medium powinna być woda czysta tech­nicznie, nie­agre­sywna chemicznie, o maksy­malnej zawartości części stałych do 40g/m3, o temperaturze 0 - 40 OC. Pompownię należy stoso­wać do pompowa­nia wody z ujęć napowierzchniowych lub na­wet z bardzo wydajnych studni, gdzie poziom wody pod­czas pompowania nie opada poniżej 6 m od wlotu pompy. Pompow­nia przystosowana jest do zamoco­wania na 3 punktowym ukła­dzie zawiesza­nia ciągnika rolniczego i napędu poprzez wał przegubowo-teleskopowy. Pompownia T3-100A najczęściej wykorzystywana jest do zasilania syste­mów prze­ciwprzymroz­kowych na powierzchni 6 -8 ha. Często zasila duże półstałe deszczow­nie zraszaczowe lub duże działka wodne a nie­kiedy nawet systemy kropelkowe i mikrozraszaczowe na powierzchni do 150 ha. Z uwagi na osiągane parametry może być z powodzeniem użyta do nawod­nień zalewowych, przepom­powywania wody do stawów, od­pompowy­wania terenów popo­wodziowych a nawet gaszenia po­żarów.
 
Budowa i zasada działania
Pompownia zmontowana jest na spawanej, stalowej ramie przy­stosowanej do trzypunktowego układu za­wieszenia ciągnika rolniczego. Na ramie zamontowany jest monoblok pompy odśrodkowej z przekładnią zwiększającą obroty WOM. Do zawadniania pompy głównej służy ręczna pompka membranowa lub in­żektor zakładany na rurę wydechową ciągnika, do pomiaru ciśnienia - manometr glicerynowy. Króciec ssący z dyfuzorem i szyb­kozłączem posiada zawór nadciśnieniowy zabezpieczający elastyczną rurę ssącą przed rozerwaniem. Na króćcu tłocznym zasuwa klinowa i szybkozłącze Hk133. Standardowy układ ssący 8” to: łukowy kosz z zaworem stopowym i szybkozłą­czem systemu BAUER HK-198, od­cinek 3m rury deszczow­nianej, i odcinek 2m węża półelastycznego. W wyposażeniu łabędzia szyja HK133/HK159 Wszyst­kie elementy stalowe są cyn­kowane ogniowo.
Ciągnik z pompownią usta­wiamy przy zbiorniku wod­nym, montujemy układ ssący i po umieszczeniu kosza ssącego w wodzie, za pomocą podsy­sającej ręcznej pompki mem­branowej lub inżektora zawad­niamy pompę główną. Włączamy napęd WOM, powoli otwieramy zasuwę tłoczną i zwiększamy obroty aż do uzyskania wymaganego ciśnienia.
 
 
Dane Techniczne
Wymagana moc ciągnika:                       - 100 KM
Średnica ukł. ssącego:                           - 200 mm
Przyłącze tłoczne:                                  - HK159
Obroty WOM:                                        - 540 obr/min
Masa całkowita:                                     - ok.250 kg
Wymiary transportowe:
Długość:                                               - 1100 mm
Szerokość:                                            - 820 mm
Wysokość:                                            - 1600 mm
Długość rury ssącej                                - 3050 mm
Parametry
Podstawowe
Ciśnienie [Atm]:0 - 9
Wydajność [m3/h]:0 - 240
Obroty [1/min]:540
Moc [KM]:100
Pliki

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.