C000 - Pompownie ciągnikowe

Pompownia ciągnikowa T800

Pompownia ciągnikowa T800

Producent: Łukomet
Model: C000.T800
Opis produktu
Przeznaczenie i zakres stosowania
Pompownia T800 służy do zasilania w wodę syste­mów nawodnień upraw warzywniczych, szkółkar­skich, sadow­niczych, itp. Pompowanym medium może być woda użytkowa czysta technolo­gicznie, chemicznie i mecha­nicznie nieagresywna o maks. zawartości części stałych do 40g/m3, o tem­peraturze 0 - 40 OC. Przysto­sowana jest do napędu od ciągnika rolniczego poprzez wał przegu­bowo-teleskopowy, do zamocowania na 3-punkt. ukła­dzie zawieszania. Pompownię należy sto­sować do pom­powania wody z powierzchniowych ujęć wody, (lub nawet studni) gdzie poziom wody podczas pompowania nie opada poniżej 6 m od pompowni.
Najczęściej zasila stałe deszczownie rurowe, zwłasz­cza przeciwprzymrozkowe, dużą deszczownię szpu­lową z wężem o średnicy 110 - 140 mm lub kilka mniej­szych (przy nieznacznym oddaleniu od pom­powni i nieznacznej różnicy wysokości) lub pojedyn­cze działka wodne dużej wydajności (dysza do 36mm). 
 
Budowa, kompletacja, zasada działania.
Na stalowej, spawanej, ocynkowanej ogniowo, podstawie przystosowanej do TUZ ciągnika rolniczego, zamonto­wany jest monoblok pompo-multiplikatora firmy FERRARI. Do kołnierzowego króćca ssącego przykręcony jest stalowy, ocynkowany ogniowo dyfuzor z żeńskim szybkozłączem BAUER HK133. Na kołnierzu tłocznym pompy nabudowane jest kolano z zasuwą klinową 3”, zakończone standardowo przyłączem dźwigniowym męskim BAUER HK89 . Do kołnierza zamocowana jest membranowa, ręczna pompka służąca do zawadniania układu ssącego i komory wirnika pompy głównej. Do pomiaru ciśnienia zastosowano manometr glicerynowy o zakresie wskazań do 1,6 MPa. Standardowy układ ssący to: rura półplastyczna PVC125 długości 2m, deszczowniana rura stalowa ocynkowana 133 mm, 3m, kosz ssący łukowy z zaworem stopowym i sitem o oczkach 9 mm. Wszystkie elementy układu ssącego mają szybkozłącza dźwigniowe typu HK133. Multiplikator chłodzony wodą.
Po zmontowaniu układu ssącego zanurzeniu w wodzie, przy zamkniętej zasuwie i otwartym zaworku pompki, pompujemy do pełnego zawodnienia pompy głównej, zamykamy zaworek, uruchamiamy WOM ciągnika, powoli otwieramy zasuwę tłoczną. Przed zakoń­czeniem pracy powoli zamykamy zasuwę tłoczną i dopiero przy zamkniętej wyłączamy WOM.
 
Parametry techniczne i eksploatacyjne
Numer katalogowy
Dostępne przełoże-nia
Obroty wirnika
pompy
WYDATEK
l/min
500
1000
1500
2000
2500
m3/h
30
60
90
120
150
C000.T800
1:4
3400
H [m]
78
77,5
75
69,5
61,5
1:4,7
N [KM]
24
29
35,5
43
47
1,5,2
3600
H [m]
87
87
85
80
72
1:5,7
N [KM]
23
32
41,5
49,5
54
1:6,3
3800
H [m]
96
96
94
90
82,5
1:7 (std)
N [KM]
31
39
47,5
55
62

 

Wymagana moc ciągnika:                             - 80 KM                Wymiary transportowe
Średnica ukł. ssącego:                                  - 125 mm           Długość:                      - 3040 mm (rura)
Przyłącze tłoczne:                                        - HK89                Szerokość:                   - 820 mm
Maksymalne odchylenie WOM:                      - 10O                         Wysokość:                   - 1360 mm
Masa całkowita:                                          - ok.170 kg           Długość zespołu:           - 800 mm
Parametry
Podstawowe
Ciśnienie [Atm]:0 - 9
Wydajność [m3/h]:30 - 120
Obroty [1/min]:540
Moc [KM]:80
Pliki
Pliki do pobrania:

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.