C150 - Zawadnianie pomp

Samozasysacz

Samozasysacz

Producent: Łukomet
Model: C156
Opis produktu

Przeznaczenie i zakres stosowania

Samozasysacz C156 zainstalowany na dowolnej pompie wodnej  przekształca ją w pompę samozasysającą.   Samozasysacz C156 przeznaczony jest do podciśnieniowego (próżniowego) zawadniania układu ssącego i wnętrza odśrodkowej pompy wodnej celem umożliwienia jej rozpoczęcia pompowania wody. C156 wypompujemy powietrze, na którego miejsce ciśnienie atmosferyczne wtłoczy wodę do rury ssącej i wnętrza pompy głównej. C156 skutecznie  podessie wodę z lustra  położonego nawet 6 m poniżej, bez konieczności stosowania kosza z zaworem stopowym. C156 nie jest zalecana do podsysania gorącej wody, olejów, alkoholu, roztworów kwasów i zasad.  ŁUKOMET stosuje C156 jako układ zawadniania  pompowni ciągnikowych, spalinowych i elektrycznych  z odśrodkowymi pompami jedno i wielostopniowymi. Ze względy na konieczność stosowania zaworu zwrotnego na króćcu ssącym pompy, ograniczamy zakres stosowania do pomp o wydajności do 2000 l/min. 

Budowa, kompletacja, zasada działania

Samozasysacz C156 to stalowa, spawana i ocynkowana ogniowo instalacja połączona armaturą z króćcami kołnierzowymi dowolnej pompy wodnej. Główny i największy podzespół to ciśnieniowy, walcowy zbiornik magazynujący kilkanaście litrów wody, zamocowany do kołnierza tłocznego. Na króćcu ssącym zainstalowany jest klapowy zawór zwrotny utrzymujący wodę spuszczaną zaworem kulowym ze zbiornika walcowego do komory wirnika pompy. Obracający się wirnik pompy wyrzuca wodę wraz z powietrzem do zbiornika walcowego gdzie powietrze uchodzi przez króciec tłoczny i odpowietrznik,  woda wraca do obiegu a dodatkowo w miejsce uchodzącego powietrza jest zasysana następna porcja powietrza z rury ssącej. Powstająca próżnia w rurze ssącej powoduje po kilku minutach całkowite zawodnienie ssania i umożliwia normalną pracę pompy. Pozostawienie otwartego zaworu kulowego, co prawda nieco zmniejsza wydajność i ciśnienie, ale po nieoczekiwanym zapowietrzeniu pompy, samozasysacz samoczynnie zawodni układ i umożliwi dalszą pracę. Łukomet oferuje również samozasysacz w wersji całkowicie automatycznej z zaworem kulowym sterowanym elektrycznie z automatyki uruchamiającej silnik napędzający pompę.

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne   mm   700 x 700 x 600

Masa                            kg        35

Maksymalna próżnia   MPa   - 0,06

Pliki

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.