B100 - Ujęcia wody - Łukomet

B100 - Ujęcia wody

B100 - Ujęcia wody
 • B100 115 - Ujęcia wody z czerpnią szczelinową
  B100 115 - Ujęcia wody z czerpnią szczelinową
  Opis
  Ujęcia wody klasycznej budowy ale z czerpnią szczelinową zamiast rusztów prętowych, przeznaczone są do poboru wody ze zbiorników powierzchniowych takich jak zbiornik retencyjny, jezioro, staw, rzeka.
 • B100 143 - Ujęcia wody z koszem pływającym
  B100 143 - Ujęcia wody z koszem pływającym
  Opis
  Ujęcia wody z koszem pływającym są przeznaczone do poboru wody powierzchniowej zwłaszcza z płytkich i bardzo płytkich zbiorników retencyjnych, stawów, sadzawek, rowów itp.
 • B115 Czerpnie szczelinowe
  B115 Czerpnie szczelinowe
  Opis
  Do wstęp­nego separowania zanie­czysz­czeń mechanicznych wód powierzch­niowych
Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Łukomet.